Основні фактори виробництва та їх взаємозв'язок

Дата:

2020-08-07 05:30:07

Перегляди:

72

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Для забезпечення і здійснення  безпосередньо процесу виробництва необхідні певні умови – фактори виробництва. Іноді їх ще називають ресурсами. До ресурсів відносять всі елементи, які необхідні для виробництва (створення) економічних благ.Залежно від типу виробництва використовують той або інший набір факторів. Але деякі фактори виробництва є однаковими і однотипними їх ще класифікують як основні фактори виробництва. В іншому ж усі фактори розділено на певні класи та класифікації, об'єднання і групи.

Процес класифікації здійснюється на основі різних підходів. Наприклад, марксистська теорія поділяла економічні ресурси і фактори виробництва всього на дві основні і великі групи – речові й особисті. Під особистими чинниками, як правило, розуміється робоча сила з позиції інтелектуальних і фізичних здібностей людини до трудової діяльності в сукупності. А під речовими факторами розуміють сукупність предметів і засобів праці і природних умов. Але для сучасної науки такий розподіл факторів виробництва не підходить. Тому у другій половині XIX століття ця теорія помітно розширила поняття фактора виробництва та їх класифікацію, що складається з трьох чинників, але на початку минулого століття до перших трьох додався ще четвертий. І така класифікація використовується понині з невеликими доробками та модернізацією, ще дану схему називають класичною. 

Отже, основні чинники виробництва згідно останньої класифікації поділяють на працю, землю, капітал і підприємницькі здібності. Розглянемо основні фактори виробництва окремо і дамо характеристику.

Праця з точки зору виробництва – це фізична або інтелектуальна діяльність людини, яка спрямована на створення якихось економічних благ. Останнім часом цей фактор трансформувався в поняття «людський капітал» що передбачає розгляд праці освіченого та кваліфікованого працівника як одного з основних факторів виробництва.

Що стосується землі, то він відноситься до поняття основні фактори виробництва, тому що включає в себе не тільки сама ділянка землі, але так само водні ресурси, ліси, корисні копалини і природні багатства, які необхідні для виробничого процесу. І в такому випадку в сукупності всіх факторів земля є одним з основних ресурсів виробництва. 

Капітал (мається на увазі фізичний) -  являє собою економічний ресурс, що визначається сукупністю технічних, грошових і матеріальних засобів, які необхідні для виробництва різних економічних благ. Він підрозділяється на два виду: грошовий та натурально-речовинний. Грошовий капітал, по суті, не є економічним ресурсом, він являє собою як би посередницький фактор, який необхідний для залучення (придбання) людського і фізичного капіталу. 

Підприємницькі здібності – це основні фактори виробництва, які, по суті є властивостями праці але не виконавчої його складової а управлінської та організаторської. Не дивлячись на схожість за природою даного чинника з виконавською працею, даний фактор дозволяє створити свою форму доходів – підприємницький дохід. Мінімальною межею такого доходу є прибуток. В інших факторах власних видів доходів немає. Сюди до даного фактору можна віднести науку як специфічну форму діяльності людини.

Інформація так само відноситься до даної групи або типу чинників. Так як вона дозволяє провести збір і обробку різних знань, їх систематизацію для подальшого використання у виробничій і економічній сфері діяльності людини. Всі вище названі фактори не рідко ще називають як постійні фактори виробництва. 

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Сільське господарство Франції

Сільське господарство Франції

Франція є першою країною в Європі за обсягом випуску сільськогосподарської продукції. За її експорту країна займає друге місце в світі після США: всього сільське господарство Франції експортує близько 20% своєї продукції. Кращими ...

Що таке точка беззбитковості

Що таке точка беззбитковості

Точка беззбитковості часто помилково сприймається за точку окупності, однак ці два поняття абсолютно різні за своєю суттю. Якщо окупність виражається в місяцях і позначає той момент, коли витрати на підприємство будуть повернуті о...

ІП або ТОВ: що вибрати

ІП або ТОВ: що вибрати

Часто, задумавши організувати власну справу, підприємець постає перед складним вибором. З одного боку, він може оформитися як індивідуальний підприємець, з іншого - вибрати більш презентабельні форму організації на кшталт ТОВ або ...