Структура собівартості

Дата:

2018-10-19 17:20:11

Перегляди:

836

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Собівартість відображає повну сукупність всіх вироблених підприємством витрат на виробництво і подальшу реалізацію своєї продукції. Структура собівартості – це її складу за статтями калькуляції або елементів витрат з урахуванням частки кожного елемента (або складової) у повній собівартості продукції.

Існує два способи, за допомогою яких можна розрахувати собівартість:

1) за елементами витрат (об'єднані в окремі групи за економічним змістом);

2) за статтями калькуляції (в цьому випадку робиться акцент на поділ витрат за їх роллю, призначенням і місцем виникнення).

Під елементами витрат розуміють:

• матеріальні витрати;

• амортизацію;

• виплату зарплати працівникам;

• відрахування в соціальні фонди;

• інші витрати.

Розраховується собівартість у кілька етапів:

1. Спочатку визначається її виробнича величина;

2. Шляхом коригування виробничого показника на зміну залишків витрат за майбутні періоди розраховується собівартість валової продукції;

3. Вираховується собівартість товарної продукції  (тієї продукції, яка запланована до випуску і реалізації за певний період ) шляхом коригування валовий на зміну залишків незавершеного виробництва;

4. Визначається показник собівартості реалізованої продукції (вартість продукції, планованої до поставки замовнику з її одночасною оплатою протягом запланованого періоду) шляхом коригування попереднього показника на зміни залишків виготовленої продукції.

Структура собівартості не статична, вона знаходиться в постійному русі. Динаміка структури собівартості визначається багатьма чинниками, до яких відносяться:

1. Специфіка  підприємства. За цією ознакою виділяють трудомісткі підприємства (на яких велика частка у собівартості припадає на зарплату працівникам), матеріаломісткі (вимагають великих матеріальних витрат), фондомісткі (істотна амортизація), енергоємні (виробництво вимагає великої частки палива та енергії);

2. Фактор прискорення технічного і наукового прогресу, який визначає можливість зменшення частки праці живого і, відповідно, збільшення уречевленої праці (тобто не створює вартості товару, а є умовою його створення);

3) Географічне розташування (місцезнаходження) підприємства;

4) Рівень спеціалізації, комбінування, концентрації, кооперування та диверсифікації виробництва;

5) Інфляція в поєднанні з можливими змінами процентних ставок банківського кредиту.

Структура собівартості характеризується такими показниками як:

• частка кожного елемента (або статті калькуляції) у повних витратах;

• співвідношення живої праці (діяльність людей, витрати розумової та фізичної енергії на виробництво чи виконання робіт) та уречевленої (праця, який раніше був витрачений на видобуток сировини, створення пристосувань, виробництво матеріалів, будівництво, спорудження і т. д. Він втілюється в самих засобах виробництва і характеризує технологічний потенціал підприємства);

• співвідношення постійних витрат і змінних; основних і накладних,  виробничих і комерційних, прямих і непрямих  витрат і т. д.

Структура собівартості постійно піддається аналізу для раціоналізації управління витратами з метою їх мінімізації.

Структура та види собівартості взаємопов'язані. Саме склад витрат дозволяє виділяти види собівартості продукції: технологічну, цехову (включає технологічну та загальновиробничі витрати), виробничу (включає цехову, загальногосподарські витрати і можливі втрати від браку), повну (включає виробничу і комерційні витрати). Таким чином, повна собівартість є отраженирем всіх затрати на виробництво продукції, і на її реалізацію.

Підприємство займається розрахунками собівартості одиниці продукції кожного виду; товарної,валової, реалізованої, готової продукції і незавершеного виробництва. Розрізняють собівартість планову, фактичну і нормативну.


Article in other languages:

AR: https://tostpost.com/ar/marketing/8305-the-cost-structure.html

BE: https://tostpost.com/be/marketyng/14821-struktura-sabekoshtu.html

DE: https://tostpost.com/de/marketing/14823-die-kostenstruktur.html

En: https://tostpost.com/marketing/24428-the-cost-structure.html

ES: https://tostpost.com/es/el-marketing/14829-la-estructura-de-costes-de-la.html

HI: https://tostpost.com/hi/marketing/8307-the-cost-structure.html

JA: https://tostpost.com/ja/marketing/8305-the-cost-structure.html

KK: https://tostpost.com/kk/marketing/14824-z-nd-k-nny-rylymy.html

PL: https://tostpost.com/pl/marketing/14816-struktura-koszt-w.html

PT: https://tostpost.com/pt/marketing/14813-estrutura-de-custos.html

TR: https://tostpost.com/tr/pazarlama/14827-maliyet-yap-s.html

ZH: https://tostpost.com/zh/marketing/9085-the-cost-structure.html


Alin Trodden - автор статті, редактор
"Привіт, Я Алін Тродден. Я пишу тексти, читаю книги і шукаю враження. І я непогано вмію розповідати вам про це. Я завжди радий брати участь у цікавих проектах."

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості та види розрахунку

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості та види розрахунку

Згідно з численними джерелами, поняття дебіторської заборгованості характеризується сумою боргів, яку одні господарюючі суб'єкти зобов'язані виплатити іншим господарюючим суб'єктам за підсумками їх економічних взаємодій. Як правил...

Аналіз кредиторської і дебіторської заборгованості

Аналіз кредиторської і дебіторської заборгованості

При проведенні безготівкових розрахунків між підприємствами, фірмами та організаціями дуже часто виникає ситуація, коли необхідний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. Перш ніж перейти до опису методик цього аналіз...

Аналіз організаційної структури підприємства: суть та необхідність

Аналіз організаційної структури підприємства: суть та необхідність

Організація є складною системою, яка включає в себе безліч взаємопов'язаних елементів різної ступені важливості, впливу на організацію, ресурсомісткості, продуктивності і так далі. Аналіз організаційної структури будь-якої фірми д...

Портфельний аналіз: визначення, цілі, методи, приклади.

Портфельний аналіз: визначення, цілі, методи, приклади.

Портфельний аналіз – у маркетингу під цим поняттям розуміють інструмент, що допомагає визначити господарський стан підприємства, виправданість тих чи інших вкладень у різні сфери діяльності. В результаті проведення аналізу, ...

Що таке маркетинг? Визначення, сутність та сфери застосування

Що таке маркетинг? Визначення, сутність та сфери застосування

Сьогодні маркетинг недостатньо добре функціонує в російських організаціях. Це пов'язано з тим, що існує мало вітчизняних наукових розробок щодо маркетингу, завдяки яким організації могли б грамотно керувати діяльністю компанії в у...

Цілі маркетингу: що в основі

Цілі маркетингу: що в основі

Маркетинг – це впорядкована система планування обсягу продукції, визначення цін, а також асортименту продукції та її розподіл на ринку, головною метою якого є задоволення потреб. Саме задоволення людських потреб є основою ма...