Metody zarządzania państwowym długiem

Data:

2020-07-31 17:30:06

Przegląd:

36

Ranking:

1Kochać 0Niechęć

Udział:

 

Pytania dotyczące zarządzania długiem publicznym, są jednymi z najważniejszych w polityce gospodarczej Rosji. A wynika to z faktu, że w ostatnich latach obserwuje się  wzrost długu publicznego, a także wydatków na jego spłacenie. Stąd głównym celem zarządzania: redukcja zadłużenia i obniżenie kosztów windykacyjnych. Oto tylko nie wszystko jest tak proste, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Zarządzanie państwowym długiem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, ma cechy, które są związane z charakterem relacji z wierzycielami, uregulowaniem długu, bieżącą obsługą i z ograniczeniem w wyborze sposobów uregulowania długu. W związku z tym warto bliżej zapoznać się z tym jakie są metody zarządzania państwowym długiem.

Metody zarządzania państwowym długiem

·         Refinansowanie ó spłaty części głównej (lub w całości), a także odsetek z tych środków, które zostały uzyskane z wykorzystania nowych kredytów.

·         Anulowanie (bankructwo) – odmowa państwa od wypłaty długu i jego procent  w wydanych wcześniej pożyczek.

·         Konwersja ó podejmowanie decyzji przez państwo o zmianie stopy zwrotu wydanych wcześniej pożyczek. Aby to osiągnąć, państwa zwykle zmniejsza wielkość wypłaty procent.

·         Nowość – umowy między kredytobiorcą i kredytodawcą o wypowiedzeniu zobowiązań, a także zastąpienie ich innymi zobowiązaniami, które przewidują inne warunki spłaty długu.

Bardziej:

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa - niezbędna procedura w celu utrzymania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa - niezbędna procedura w celu utrzymania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa

     Sprawnie przeprowadzona analityka finansowego i gospodarczego aspektów funkcjonowania danego przedsiębiorstwa pomaga dokonać oceny wykonanej pracy i kompetentnie użyj ich aby przewidzieć przyszłe zmiany, aby osiągnąć najwięks...

Wyniki finansowe działalności przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka

Wyniki finansowe działalności przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka

Według organizacyjno-funkcjonalne ze względu na płeć ryzyko zakłócenia pojawiają się w funkcji: planowania, organizacji, motywacji i kontroli. Ta grupa ryzyka odnosi się do bezwzględne w stosunku do docelowych funkcji przedsiębiorstwa, nomenklaturze ...

Style przywództwa

Style przywództwa

Styl przywództwa – zbiór metod oddziaływania człowieka zajmującego stanowisko kierownicze, na swoich podwładnych. Styl, którym kieruje kierownik, – najbardziej ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność pracy firmy, realizacji możliwośc...

·         Unifikacja ó podejmowanie decyzji państwem o scaleniu wielu wydanych wcześniej pożyczek, gdy następuje wymiana obligacji wydanych wcześniej pożyczek na obligacje nowych pożyczek.

·         Konsolidacja – wzrost ważności na wydanych wcześniej zobowiązania. Państwo zawsze ma interes w tym, aby uzyskać pożyczek na dłuższe terminy.

·         Odroczenie spłaty pożyczki (lub wszystkich wydanych wcześniej pożyczek) – odbywa się w przypadku, gdy dalszy wydanie nowych kredytów nie będzie dla państwa finansowej aktywności.

Takie metody zarządzania państwowym długiem, jak konwersja, ujednolicenie i konsolidacja państwowych наймов najczęściej dokonywane są w odniesieniu do wewnętrznych pożyczek. Co do odroczenia spłaty kredytu, to taki środek może być stosowana dla kredytów zagranicznych.

Zasady zarządzania państwowym długiem

Metody zarządzania państwowym długiem zostały stworzone po to, aby rozwiązać następujące zadania:

·         Utrzymać ilości wewnętrznego i zewnętrznego długu publicznego na jednym poziomie. Jest to konieczne, aby utrzymać ekonomiczne bezpieczeństwo kraju, a także zapewnić wykonywanie przez organy tych zobowiązań, które na siebie wzięli, przy tym nie musi powodować znaczne szkody finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego.

·         Zminimalizować koszt długu poprzez wydłużenie okresu zadłużenia i spadku dochodów państwowych papierów wartościowych.

·         Zapisz państwa reputację dobrego kredytobiorcy z powodu ciągłego wykonywania wszystkich zobowiązań wobec inwestorów.

·         Utrzymać stabilność i przewidywalność długu publicznego.

·         Osiągnięcia najbardziej efektywnego i racjonalnego wykorzystania pożyczonych środków.

·         Koordynować działania organów podmiotów federacji ROSYJSKIEJ, samorządu terytorialnego i władz federalnych na rynku długu kraju.

·         Zdywersyfikować zobowiązania według terminów pożyczek, form płatności i innych parametrów w tym celu, aby zaspokoić potrzeby inwestorów.

Podstawowe problemy zarządzania państwowym długiem

·         W tej chwili jeszcze nie do końca rozwiązany problem zadłużenia. W szczególności dotyczy to zobowiązań federacji ROSYJSKIEJ w związku z postawionymi mu się госгарантиям.

·         Wymaga dopracowania normatywną regulację długu publicznego.

·         Brak aktów prawnych sztywne zasady określania ilości państwowego zadłużenia, zgodne z międzynarodowymi standardami.

 

 

Uwaga (0)

Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Nowości

Koszty przedsiębiorstwa

Koszty przedsiębiorstwa

działalność Produkcyjna każdego przedsięwzięcia związane z realizacją różnych kosztów. Są one wynikiem przeszłych i przyszłych możliwości zaangażowania zasobów gospodarczych we wszystkie procesy produkcyjne w interesie osiągnięcia...

Współczynnik pośredniej płynności i inne wskaźniki płynności przedsiębiorstwa.

Współczynnik pośredniej płynności i inne wskaźniki płynności przedsiębiorstwa.

Wiele firm w procesie wykonywania działalności borykają się z problemami finansowymi. Aby je rozwiązać, należy prowadzić działania na finansowej diagnostyki i dalszego finansowego poprawy. Podczas inscenizacji «finansowego d...

Elastyczny i nieelastyczny popyt pojęcie elastyczności

Elastyczny i nieelastyczny popyt pojęcie elastyczności

Popyt – to ta ilość towarów lub usług, które nabywcy są gotowi zakupić przy obecnych cenach w określonym czasie. Między popytem na towary i jego ceną istnieje następująca zależność: im większa cena, tym mniejsza liczba konsu...