Rosyjskiego obywatelstwa: warunki i sposób uzyskać

Data:

2018-12-08 23:30:17

Przegląd:

882

Ranking:

1Kochać 0Niechęć

Udział:

Wielu cudzoziemców myśleć o możliwości uzyskania obywatelstwa rosyjskiego. Regularnie w ten proces są wprowadzane liczne zmiany, których celem jest uproszczenie tej procedury. Niektórzy ludzie w ogóle mogą korzystać z uproszczonym procesem obywatelstwa, ale one muszą być spełnione pewne wymagania i warunki. Należy zorientować się w tym, gdzie należy się zgłosić, jakie przygotowywane są dokumenty, a także do czego w ogóle jest wymagane obywatelstwo.

Do czego służy projekt?

Każdy cudzoziemiec, który otrzymał obywatelstwo federacji ROSYJSKIEJ, może liczyć na różne możliwości. Należą do nich następujące:

 • Swobodnie i legalnie mieszkać w dowolnym regionie kraju;
 • Prowadzić działalność gospodarczą na podstawie ustawodawstwa federacji ROSYJSKIEJ;
 • Pracować oficjalnie w każdej rosyjskiej spółki;
 • Kształcenie w uczelni federacji ROSYJSKIEJ;
 • Wykupić ubezpieczenie zdrowotne;
 • Otrzymywać obsługa w placówkach medycznych.

Istnieje kilka ważnych programów, które pozwalają uzyskać obywatelstwo rosyjskie przy minimalnym wysiłku, ale do tego cudzoziemcy muszą spełniać pewne wymagania.

prawo do uzyskania obywatelstwa rosyjskiego

Kiedy można zmienić?

Każdy cudzoziemiec musi wiedzieć, że uzyskanie obywatelstwa federacji ROSYJSKIEJ można tylko w pewnych warunkach. Bez ważnego powodu, to jest niemożliwe.

Obywatelstwa Federacji Rosyjskiej może być realizowane na kilka sposobów, w zależności od dostępnych podłoży:

 • Филиация. Zakłada ona, że jeśli u dziecka jest matka lub ojciec, którzy są polskimi obywatelami, obywatelstwa federacji ROSYJSKIEJ odbywa się w trybie automatycznym. To obywatelstwo po fakcie urodzenia jest najbardziej popularnym sposobem uzyskania tego statusu.
 • Naturalizacji. Rosyjskiego obywatelstwa w ten sposób zakłada, że cudzoziemiec musi nie tylko być pewną ilość czasu w kraju, ale i spełniać niektóre inne wymagania.
 • Odnowienie statusu obywateli federacji ROSYJSKIEJ. Często ludzie tracą swoje obywatelstwo. Najczęściej jest to związane z sytuacją, gdy rodzice dziecka zmieniają obywatelstwo, więc i dziecko staje się obywatelem innego kraju. Po osiągnięciu pełnoletności może dostać paszport rosyjski, a do tego służy uproszczona procedura.
 • Program przesiedlenia rodaków. Przy tym uwzględnia się, z jakiego powodu został utracony początkowo status.

Rezygnacja z rosyjskiego obywatelstwo musi również prawidłowo wykonane, do czego trzeba złożyć specjalne oświadczenie w FMS. Niepowodzenie jest tylko dobrowolne, więc w żaden sposób wymusić się nie uda zmusić człowieka do odstąpienia od obywatelstwo.

Bardziej:

Kwalifikacja pracowników na zgodność stanowiska: cele, zasady prowadzenia, wynik

Kwalifikacja pracowników na zgodność stanowiska: cele, zasady prowadzenia, wynik

Pracodawcy postrzegają zasady oceny pracowników jako formalność. Dokumentów normatywnych, przeznaczonych dla organizacji komercyjnych, nie produkuje. Certyfikacja jest wymagana tylko dla pracowników organizacji określonych w przepisach sfer działalno...

Broń palna ograniczony porażki

Broń palna ograniczony porażki

Nikt nie jest ubezpieczony od sytuacji, gdy trzeba bronić siebie lub swoich bliskich. Czasami sprawcy można przestraszyć tylko rodzajem broni. Zobaczmy, jakie są wymagania do samoobrony i czy konieczne jest pozwolenie na broń?Na terenie Federacj...

Ludność Iranu: liczebność, etniczny i religijny skład

Ludność Iranu: liczebność, etniczny i religijny skład

Iran – jeden z najstarszych ośrodków cywilizacji światowej, a to z pewnością odbije się na składzie ludności. Człowiek nowoczesnego typu opanował terytorium tego kraju na przełomie środkowego i górnego paleolitu. W kształtowaniu etnicznej wizer...

Podstawowe kroki

Każdy obywatel innego kraju ma możliwość stać się obywatelem federacji ROSYJSKIEJ. Do tego musi przestrzegać odpowiedniej kolejności otrzymania obywatelstwa rosyjskiego. Polega on na wykonywaniu kilka kolejnych etapów. Wszystkie czynności należy wykonywać w aktualne terminy.

Obywatelstwa Federacji Rosyjskiej polega na realizacji procedur:

 • Bezpośrednie przejście graniczne, do czego cudzoziemca musi znajdować się wiza lub paszport;
 • Inscenizacja na konto, do czego wcześniej należy wybrać pomieszczenie przeznaczone na pobyt obywatela;
 • Zawiadomienie o miejscu pobytu cudzoziemca chcesz wysłać w FMS w ciągu tygodnia po przybyciu do federacji ROSYJSKIEJ;
 • Wystawiony pobyt czasowy w kraju;
 • Po rejestracji trzeba uzyskać PPC, przy czym dokument ten ma ograniczony termin ważności, który może różnić się od 6 miesięcy do 2,5 lat;
 • Obywatel otrzymuje status rezydenta federacji ROSYJSKIEJ;
 • Wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się w kraju, co daje możliwość korzystania z różnych przywilejów i praw;
 • Status rezydenta jest ważna przez 5 lat, ale można go przedłużać dowolną ilość razy;
 • Cudzoziemcy posiadający ZEZWOLENIE na pobyt, mogą stale przebywać w kraju lub pracować, a od nich nie są wymagane dodatkowe zezwolenia, zaświadczenia lub inne papieru;
 • Dalej przygotowywane są dokumenty na załatwienie obywatelstwa, jeśli człowiek żył w kraju od ponad pięciu lat w przypadku statusu rezydenta;
 • Jeśli cudzoziemiec posiada ZEZWOLENIE na pobyt na okres od trzech lat, może ubiegać się o obywatelstwo federacji ROSYJSKIEJ;
 • Jeśli nie ma żadnych przeszkód do nadania obywatelstwa, to wnioskodawca uzyska zezwolenie;
 • Do niego są stosowane inne dokumenty przesyłane dalej w FMS;
 • Na podstawie nich jest wydawana dla wnioskodawcy rosyjski paszport, przy czym proces nie trwa dłużej niż jeden miesiąc.

W Ten sposób proces jest dość długi, ponieważ od momentu złożenia dokumentów na obywatelstwo musi mieć nie mniej niż jednego roku. Rosyjskiego obywatelstwa wymaga przygotowania licznej dokumentacji i wykonania wielu kolejnych działań.

obywatelstwa federacji rosyjskiej

Różnica między standardowym i procedury uproszczonej

Proces obywatelstwa federacji ROSYJSKIEJ może być wykonywane według standardowego schematu lub uproszczonej. Uproszczone rosyjskiego obywatelstwa dozwolonetylko w ramach specjalnych programów. Do nich odnosi i przesiedlenia rodaków. W takich warunkach znacznie zmniejsza się ilość czasu, który trzeba poświęcić na załatwienie obywatelstwa.

Według standardowej procedury wymaga żyć poszukujących w ROSJI nie mniej niż pięć lat w przypadku statusu rezydenta federacji ROSYJSKIEJ. Rosyjskiego obywatelstwa dzieciom również opiera się na tej zasadzie. Dodatkowo uwzględnia wymagania:

 • Zgodność z prawem federacji ROSYJSKIEJ;
 • Znajomość języka rosyjskiego;
 • Posiadanie stałego źródła dochodu;
 • Zrzeczenia się poprzedniego obywatelstwa.

Dokumenty do uzyskania rosyjskiego obywatelstwa trzeba złożyć w ciągu sześciu miesięcy aż do momentu, kiedy skończy się okres ważności ZEZWOLENIA na pobyt. Przy tym zajmować się procesem może wyłącznie osoba dorosła i działającą osób. Za dzieci proces odbywa się rodzicami lub opiekunami.

Warunki do uproszczonej procedury

Proces Ten jest dostępny wyłącznie dla osób, które spełniają wymagania programu przesiedlenia rodaków lub innych programów. Dla nich znacznie uproszczone rosyjskiego obywatelstwa. Proces nie zajmuje dużo czasu i nie wymaga przygotowania wielu dokumentów.

Warunki uzyskania obywatelstwa rosyjskiego na uproszczonym schemacie są następujące:

 • Zacząć przygotowywać dokumenty można już trzy lata później, po te w kraju w przypadku statusu rezydenta;
 • Rejestracja trwa nie rok, a 90 dni.

Skorzystanie z procedury uproszczonej mogą tylko niektóre kategorie osób poszukujących pracy. Należą do nich cudzoziemcy, przy uwzględnieniu warunków:

 • Krewni mieszkają w federacji ROSYJSKIEJ;
 • Przodkowie byli polskimi obywatelami;
 • Osoby są nosicielami języka rosyjskiego;
 • Szanowni obywatele przed krajem, więc mają szczególne zasługi.

Aby określić, czy dany cudzoziemiec skorzystać z przyspieszonej procedury, zaleca się, aby skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Zazwyczaj pochodzą z krajów WNP mogą stosować ten system, tak jak występują native języka rosyjskiego. Status ten nadawany po przejściu komisji, a także prowadzone badania w formie pisemnej.

jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania obywatelstwa rosyjskiego

Kto jeszcze może skorzystać z uproszczonym schematem?

Dodatkowo oferuje taką możliwość innym osobom w niektórych warunkach. Prawo do uzyskania obywatelstwa rosyjskiego według uproszczonej procedury jest:

 • YIP, prowadzącymi działalność w federacji ROSYJSKIEJ więcej trzech lat, przy czym przychody w roku powinna przekraczać 10 mln zł;
 • Inwestorzy, którzy zainwestowali swoje środki w rosyjską firmę, ale ich udział w kodeksu karnego firmy powinna przekraczać 10%;
 • Wykwalifikowany personel w istotnych obszarach, które pracują w rosyjskiej firmy więcej trzech lat;
 • Absolwenci rosyjskich uczelni, pracujący w ROSJI więcej trzech lat.

Wszystkie powyższe osoby zagraniczne mają możliwość skorzystania z uproszczonym procesem uzyskania obywatelstwa federacji ROSYJSKIEJ.

Etapy całego procesu

Jeśli nie można cudzoziemcowi skorzystać z uproszczonego schematu, to mu trzeba wykonywać kolejne etapy standardowej procedury.

Każdy etap ma swoje niuanse, dlatego ważne jest, aby dokładnie zorientować się w zasadach procesu.

rosyjskiego obywatelstwa dzieciom

Zasady przekraczania granicy

Cudzoziemcy przy przekraczaniu granicy muszą posiadać wizę lub загранпаспортом. Od mieszkańców krajów, które są członkami Unii europejskiej, wymagane jest ich wewnętrzny paszport.

Na granicy z Rosją odwiedzający wydawana jest karta migracyjna, a także umieszcza się stempel w paszporcie.

Wysyłanie powiadomienia o przybyciu

W ciągu najbliższych 7 dni od momentu przyjazdu do kraju, emigrant powinien powiadomić o swoim przybyciu FMS. Jeśli wynajmuje mieszkanie lub pozostaje zamieszkać u krewnych, to proces musi zajmować się samodzielnie.

Jeśli człowiek pozostaje dla pobytu w hotelu lub innym podobnym miejscu, to właśnie administracja tej instytucji zajmuje się informacją FMS, więc nimi dokument jest wysyłany następnego dnia po przyjeździe cudzoziemca.

Uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w ROSJI

ETA pozwala na pracę w kraju legalnie, cieszyć się licznymi przywilejami i korzyściami. To uprawnienie zostało przedstawione specjalnym stemplem, który pojawia się w paszporcie. Jeżeli osoba nie posiada obywatelstwa żadnego państwa, to PUNKT-przedstawiono specjalnej pomocy. Na podstawie tego zezwolenia okazję oficjalnie pracować w kraju, otrzymywać patenty lub zawierania umów o pracę. Może otwierać IP lub firmę, a także uczestniczyć w przychodni w miejscu zamieszkania.

Działa to pozwolenie w ciągu trzech lat. Za to należy uzyskać status rezydenta federacji ROSYJSKIEJ, a także skierować w FMS wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt (ZEZWOLENIE na pobyt).

Nie wymaga PPC dla obywateli Białorusi i Turkmenistanu, a także odnosi się do cudzoziemców, którzy są wysoko kwalifikowanymi specjalistami w ważnych dziedzinach. Więc raz mogą skoncentrować się na uzyskaniu ZEZWOLENIA.

jakie dokumenty do uzyskania obywatelstwa rosyjskiego

Załatwienie pozwolenia na pobyt

Jeśli na podstawie czasowego zezwolenia emigrant żył w kraju więcej jednego roku, może ubiegać się o ZEZWOLENIE na pobyt. Jeśli można pracować w federacji ROSYJSKIEJ legalnie w ciągu pięciu lat.

W Celu uzyskania zezwolenia na pobyt wymagane jest przygotować dokumentację:

 • Oświadczenie, w określonej formie;
 • 4 zdjęcia;
 • Paszport obcego państwa;
 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;
 • Pomoc, wskazująca na dochody wnioskodawcy;
 • Zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o stanie zdrowia człowieka;
 • Certyfikat lub inne dokumenty wskazujące, że wnioskodawca rozmawia w języku angielskim.

Dla uchodźców on bardziej uproszczone warunki rejestracji.

Przygotowanie dokumentacji do uzyskania obywatelstwa federacji ROSYJSKIEJ

Jeśli został urządzony zezwolenie na pobyt, a także istnieją dowody, że człowiek mieszkał w ROSJI więcej niż pięć lat, może liczyć na obywatelstwo federacji ROSYJSKIEJ. Dla tego ważne jest, aby zbadać, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania obywatelstwa rosyjskiego.

Standardowo wymaga, aby cudzoziemiec nie tylko mieszkał w Rosji, ale i zajmował pracy lub działalności gospodarczej. Musi biegle władać językiem rosyjskim i odstąpić od obywatelstwo państwa. Zobowiązuje się, że będzie przestrzegać polskie prawo.

dokumenty do uzyskania obywatelstwa rosyjskiego

Jakie dokumenty do uzyskania rosyjskiego obywatelstwa należy przygotować? Należą do nich papieru:

 • Oświadczenie;
 • Zezwolenie na pobyt;
 • Zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej, wskazująca na stan zdrowia wnioskodawcy;
 • Oświadczenie o odstąpienie od posiadanego obcego obywatelstwa;
 • 4 zdjęcia, które powinny być matowe i kolorowe;
 • Certyfikat potwierdzający znajomość przez wnioskodawcę językiem rosyjskim, a kosztuje on około 5,5 tys. zł, a także może on zastąpić dokumentem, potwierdzające uzyskanie wykształcenia w rosyjskim uczelni;
 • Jeśli cudzoziemiec weszła w oficjalne stosunki z rosjanką, to wymagane st-o małżeństwie;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 2 tys. zł.

Przesyłane są tylko kopie wartościowych, które wstępnie potwierdzoną przez notariusza.

Jeśli chcesz uzyskać obywatelstwo federacji ROSYJSKIEJ dla dziecka, to wszystkimi działaniami zajmują się opiekunowie. Przy tym w dokumenty w celu uzyskania rosyjskiego obywatelstwa załącza się zgodę obojga rodziców. Jeśli dziecko już 14 lat, musi samodzielnie napisać zgodę na zmianę obywatelstwa.

Nie jest wymagane zaświadczenie o znajomości języka rosyjskiego od obywateli Białorusi, tak jak w tym kraju językiem urzędowym jest polski. Dlatego dokumenty mogą zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od różnych okoliczności.

Cena procesu

Za zmianę obywatelstwa, będzie musiał zapłacić opłatę, która wynosi 2 tys. zł. Dodatkowo za tymczasowe pozwolenie na pobyt w kraju płacony jest 1 tys. zł, a za załatwienie pozwolenia na pobyt należy przygotować 2 tys. zł.

Jeśli przemawia za procesem człowiek, nie posiadający obywatelstwo jakiegoś kraju, to jest on zwolniony z konieczności płacenia cła.

procedura otrzymania obywatelstwa rosyjskiego

W Ten sposób obywatelstwo rosyjskie – jest to specyficzna i długotrwała procedura. Może trochę się różnić w zależności od tego, obywatelem jakiegoś państwa jest wnioskodawca. Za proces będzie musiał zapłacić zapłacić koszty sądowe. Niektórzy ludzie mogą korzystać z uproszczonym procesem uzyskania obywatelstwa federacji ROSYJSKIEJ, jeżeli spełniają one określone wymagania i warunki. Nawet przy zachowaniu właściwej kolejności działań może być odmówić z różnych powodów.


Article in other languages:

AR: https://tostpost.com/ar/the-law/11908-russian-citizenship-the-conditions-and-procedure-for-obtaining.html

BE: https://tostpost.com/be/zakon/21309-atrymanne-raseyskaga-gramadzyanstva-umovy-paradak-atrymannya.html

DE: https://tostpost.com/de/das-gesetz/21317-die-russische-staatsb-rgerschaft-bedingungen-und-verfahren-f-r-die-erl.html

En: https://tostpost.com/the-law/1744-russian-citizenship-the-conditions-and-procedure-for-obtaining.html

ES: https://tostpost.com/es/la-ley/21334-la-obtenci-n-de-la-nacionalidad-rusa-las-condiciones-y-el-procedimient.html

HI: https://tostpost.com/hi/the-law/11916-russian-citizenship-the-conditions-and-procedure-for-obtaining.html

JA: https://tostpost.com/ja/the-law/11917-russian-citizenship-the-conditions-and-procedure-for-obtaining.html

KK: https://tostpost.com/kk/za/21298-alyn-anyn-aludy-sharttary-men-t-rt-b.html

PT: https://tostpost.com/pt/a-lei/21268-cidadania-russa-as-condi-es-e-o-procedimento-para-a-obten-o.html

TR: https://tostpost.com/tr/hukuk/21306-alma-rus-vatanda-l-ko-ullar-ve-sipari-almak.html

UK: https://tostpost.com/uk/zakon/21290-otrimannya-ros-ys-kogo-gromadyanstva-umovi-ta-poryadok-otrimannya.html

ZH: https://tostpost.com/zh/the-law/12659-russian-citizenship-the-conditions-and-procedure-for-obtaining.html


Alin Trodden - autor artykułu, redaktor
"Cześć, jestem Alin Trodden. Piszę teksty, czytam książki, Szukam wrażeń. I nie jestem zły w opowiadaniu ci o tym. Zawsze chętnie biorę udział w ciekawych projektach."

Uwaga (0)

Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Nowości

Kierownik magazynu – zakres obowiązków i praw

Kierownik magazynu – zakres obowiązków i praw

Żaden magazyn nie może funkcjonować bez pracowników. Ekspertami w sprawie gospodarki magazynowej są заведующие magazynami, кладовщики i tragarze. Zresztą, ostatni post może nie być konieczne, jeśli magazyn jest niewielki i nie wym...

Wymiana praw wymieniając nazwiska. Jakie dokumenty trzeba przedstawić?

Wymiana praw wymieniając nazwiska. Jakie dokumenty trzeba przedstawić?

Wymiana praw wymieniając nazwiska - jest to całkowicie normalny proces, który jest znany wielu. Przecież zmiana inicjałów u ludzi zdarza się często. Głównie dotyczy to kobiet. Po zawarciu małżeństwa lub rozwodu, zazwyczaj trzeba z...

Odległość między samochodami na SDA: zapewniamy bezpieczeństwo

Odległość między samochodami na SDA: zapewniamy bezpieczeństwo

Kierowcy, szczególnie w dużych miastach, zawsze gdzieś się spieszą, "поджимая" przed jeżdżące samochody. I oto, gdy ktoś jeden dostaje się do WYPADKU, jest świadomy, że w celu uniknięcia tej sytuacji mu wystarczyło by tylko kilka ...

Realizacja aresztowanego nieruchomości sądowymi, policją. Jakie aktywa mogą aresztować

Realizacja aresztowanego nieruchomości sądowymi, policją. Jakie aktywa mogą aresztować

zajęcie ó końcowe stadium postępowania egzekucyjnego Federalnej służby komornika. To środek do wykonania decyzji sądu. Po aresztowaniu następuje realizacja aresztowanego nieruchomości sądowymi, policją. To więcej dowiemy si...

Informacyjne relacje: pojęcie, rodzaje, struktura, klasyfikacja

Informacyjne relacje: pojęcie, rodzaje, struktura, klasyfikacja

Informacyjne stosunku prawnego w federacji prawnej nauce nie tworzą jednolitego prawnej branży. Chodzi raczej chodzi o połączeniu więzi społecznych i pojęć, stanowiących межотраслевую dyscyplinę. Inaczej mówiąc, zasadami wystąpien...

Zpb: DROGOWEJ na autostradzie Rewolucji - jak uzyskać uprawnienia?

Zpb: DROGOWEJ na autostradzie Rewolucji - jak uzyskać uprawnienia?

Zdać na prawo wydaje się nie taki trudny: nauczył się – zdał. Jednak, aby uzyskać oczekiwane skórki, trzeba znać tajniki pracy egzaminacyjnego działu w swoim mieście.W Sankt-Petersburgu wiele oddziałów, na przykład RUCHU dro...