Leczniczo-охранительный tryb w OBSYPYWANIA: opis, elementy i definicja

Data:

2018-07-22 17:30:12

Przegląd:

218

Ranking:

1Kochać 0Niechęć

Udział:

W naszym kraju do opieki medycznej obywateli istnieje rozwinięty system instytucji medycznych. Są 3 rodzaje:

• stacjonarne;

• ambulatoryjnych;

• санаторные.

Sanitarnych W zakładach pierwszego typu (szpitale, szpitale) mają opieki lekarskiej pomocy, a także prowadzą badania i terapię w sytuacji, gdy niektóre badania i zabiegi niemożliwe do przeprowadzenia w domu z powodu braku sprzętu lub konieczność stałego monitorowania pacjenta. W tym artykule będzie omówiono szczegółowo problem tego typu zakładów.

Znaczenie leczniczo-охранительного trybu OBSYPYWANIA

Do 80 lat, 20-go wieku w ZSRR powstało wiele takich organizacji. Zostały one zabezpieczone innowacyjnych przyrządami medycznymi, spełniały standardy tego czasu. Regularnie przeprowadzono remont wnętrza szpitali, sprzątanie terenu, praca nad etyki zawodowej lekarzy i pielęgniarek. Również dużo uwagi poświęcono tworzeniu przyjemny, schludny i spokojnej sytuacji w OBSYPYWANIA, zwłaszcza w placówkach.

Ale ostatnio praca personelu medycznego przestała podobać obywateli naszego kraju i nie spełnia ich wymagań. Istotnym minusem pomocy lekarskiej i jest недоброжелательное stosunek pracowników do pacjentów. To nie tylko podważa reputację ZDROWIA, ale i powoduje urazy psychiczne chorych, spowalnia ich rekonwalescencji po operacjach, urazach, leczeniu.leczniczo-охранительный tryb w opiek

W celu ustalenia jednolitych norm sanitarnych we wszystkich szpitalach, a także do tworzenia korzystnego klimatu w tych instytucjach został przyjęty system leczniczo-охранительного trybu.

Celem innowacji

Głównym zadaniem tego systemu ó zorganizować maksymalny spokój i bezpieczeństwo pacjentów w warunkach szpitalnych, zmniejszyć nieprzyjemne emocje, spowodowane zabiegów chirurgicznych, bolesne zabiegi, brakiem możliwości cały czas być z rodziną i wieloma innymi czynnikami. Rozkaz o leczniczo-охранительном trybie OBSYPYWANIA zawiera szczegółowy opis obowiązków lekarza, niezbędne zasady. Podstawą działań, o których mowa w – prace naukowe I. P. Pavlova. System zakłada stworzenie komfortowego i maksymalnie bezpiecznego środowiska dla chorych przebywających w szpitalu.

Bardziej:

Krem Boro plus

Krem Boro plus" zielony przeznaczony jest do cery z niedoskonałościami skóry

Na dzień dzisiejszy farmaceutyczny rynek jest przepełniony różnych produktów. Ale wielu z nas stara się wybrać z ogólnej masy produktów pochodzenia naturalnego. O takim preparacie będzie mowa w tym artykule.OpisKrem óBoro plus» zielony n...

Dywagacje na temat

Dywagacje na temat "Dlaczego bije prądem człowiek?"

Już dawno prąd weszło w życie człowieka i staje się niezastąpionym pomocnikiem. Ja teraz tak znane, że wielu po prostu nie zauważają. A przecież na próżno.Prąd można przypisać do jednej z naturalnych elementów, które w postaci zamków często pokazuje ...

Jak pozbyć się złych nawyków i zacząć nowe życie

Jak pozbyć się złych nawyków i zacząć nowe życie

Nawyki stanowią integralną część życia człowieka, czyniąc go indywidualnie. Jednak nie wszystkie z nich można uznać za przydatne, a wręcz przeciwnie, każdy z nas ma pewną liczbę tych nawyków, od których chcielibyśmy się pozbyć. Ale, niestety, jesteśm...

Leczniczo-охранительный tryb w OPIEK – zestaw zapobiegawczych i leczniczych środków w celu przywrócenia pacjentów i ich szybkiego powrotu do zdrowia. leczniczo охранительный tryb obsypywania rozkazDla skutecznego leczenia personelu należy przestrzegać harmonogramu procedur i działań szpitala, przepisy sanitarne, instalować korzystne relacje z chorymi.

Tworzenie bezpiecznego szpitalnym środowiska

Jeden z najważniejszych elementów leczniczo-охранительного trybu w OPIEK ó kształtowanie w zakładzie opieki zdrowotnej takich warunków, w których możliwe jest skuteczne praca personelu i najbardziej skuteczne leczenie pacjentów. Optymalna jest sytuacja, w najbardziej pełni zapewniająca pacjentowi i pracownikowi służby zdrowia warunki wygody i bezpieczeństwa, które pozwalają skutecznie spełniać wszystkie niezbędne potrzeby.

Każdy szpital ma wyraźnie tworząca strukturę.

W każdym szpitalu przewidziane jest udzielanie natychmiastowej pomocy lekarskiej, badania i wykrywanie schorzeń, ich leczenie i podjęcie działań dla pacjentów.aktualność leczniczo охранительного trybu obsypywania

W szpitalu na pewno są obecne gabinety dla pracowników (lekarzy i pielęgniarek), a także pomieszczenia do prowadzenia analiz i badań, w formie bufetu, węzły sanitarne, pomieszczenia do prania, itp.

Tak Więc, jak widzimy, szpital – jest to skomplikowane i wymaga systemu do jego efektywnego funkcjonowania. Leczniczo-охранительный tryb oddziału zapewnia przestrzeganie porządku w pomieszczeniu, zapewnienie odpowiedniego harmonogramu dnia pacjentów, wypoczynku; zmniejszenie szkodliwych oddziaływań psychologicznych środowiska zewnętrznego ZDROWIA.

Potencjalne ryzyko pacjentów gabinetów i ich pokonywanie

Każdy człowiek, znajdujący się w szpitalu, jest podatny na pewnego niebezpieczeństwa. Do możliwych zagrożeń środowiska, ZDROWIA zalicza się:

1. Niebezpieczeństwo infekcji (zakażenia pacjentów od innych chorych lub zakażenie z powodu ukłucia).

2. Niebezpieczeństwo zatrucia (leki, środki dezynfekcyjne, czerstwy żywność).

3. Ryzyko powstania obrażeń (od skutków ognia, promieni UV).

Leczniczo-охранительный tryb ó jest to zbiór środków ustanowionych w celu zminimalizowania i, w miarę możliwości usunięcia tych zagrożeń.

Warunkiem koniecznym zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy jest przestrzeganie zasad higieny. Pielęgniarki muszą utrzymać ciało pacjentów w porządku, na czas dostarczyć je czystą odzieżą, kocami i pościelą. Personel jest również ważne zawierać się w porządku (dbać o czystość mundury, czas umyć ręce), regularnie na mokro, sprzątanie pomieszczeń szpitala, кварцевание gabinetów i sal, imprezy do zwalczania gryzoni i owadów-szkodników.

Podstawowe elementy leczniczo-охранительного trybu OBSYPYWANIA

Przestrzeganie powyższych zasad pracownikami szpitali ma ogromne znaczenie dla pacjentów. Te normy można w ogóle ograniczyć do zapewnienia wypoczynku i spokojnego środowiska,terminowe odżywiania i prowadzenia medycznych działań i badań, тактичному postępowania lekarzy z chorymi.

elementy leczniczo охранительного trybu obsypywania

Elementy leczniczo-охранительного trybu ZDROWIA:

  • Przestrzeganie harmonogramu dnia, terminowe przeprowadzanie zabiegów;
  • Utrzymanie optymalnej temperatury, oświetlenia;
  • Tworzenie fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa pacjentów;
  • Opiekę personelu do pacjentów podczas przeszukiwania;
  • Zmniejszenie lub (w miarę możliwości) eliminacja czynników ryzyka, związanych z pobytem w szpitalnym środowisku.

Bezpieczeństwo Fizyczne

Dla szybkiego powrotu do zdrowia pacjenta, należy stworzyć komfortowe warunki i zminimalizować ewentualne zagrożenia.

Jeśli podąża leczniczo-охранительному trybu w HCF, można to zrobić w następujący sposób:

  1. Monitorowanie jakości jedzenia, które serwuje pacjentom, prawidłowości ich zasilania.
  2. Ćwiczenia dla chorych na spacery w wygodnym, specjalnie przeznaczone dla tego terenu obok медучреждением.
  3. Utrzymywać kontakt z rodziną (informowanie o stanie pacjentów, leczeniu, opowiadać o zasadach szpitalnego trybu).

Do efektywnej pracy szpitala wszystkich pracowników służby zdrowia trzeba ściśle przestrzegać zalecany harmonogram dnia, dokładnie i w odpowiednim czasie opiekować się chorymi. pojęcie leczniczo охранительного trybu jego elementyZe szczególną troską i opieką należy traktować dzieciom, osobom starszym, a także tym, którym pokazany jest leżenie w łóżku, tak jak w tej kategorii pacjentów mogą wystąpić powikłania na skutek braku aktywności ruchowej.

Komfort Psychiczny

Pojęcie leczniczo-охранительного trybu i jego elementy należy zawierają ten składnik. Korzystny i spokojny stan pacjenta pomaga poradzić sobie ze skutkami choroby, operacji lub urazu, zapobiec powikłaniom lub nawrót choroby.

Pozytywne nastawienie pozwala pacjentowi lepiej dostosować się do sytuacji i pobytu w OBSYPYWANIA. leczniczo охранительный tryb toDo tego personel medyczny musi przestrzegać pewnych zasad:

  1. Na początku choroby zorganizować w razie potrzeby, pacjent leżenie w łóżku, chronić go od negatywnych wpływów środowiska.
  2. W Przypadku pozytywnej dynamiki w jego stanie jest ważne, aby zapewnić możliwość spędzać czas (czytaj, haftować, oglądać transmisji, słuchanie muzyki). Niedopuszczalne jest, aby pacjenci widzieli brudne mundury personelu medycznego, krew, itp. Ważne, aby w oddziałach nie było zbyt wielu ludzi, chorzy nie szumiały, czas poszedł do łóżka.

leczniczo охранительный tryb oddziału

Na początkowym etapie terapii pacjentów należy wspomnieć o istniejącym w szpitalu dzisiejsze, ograniczeń, wyjaśnić cel i sens tego wszystkiego.

Nie szkodzić!

Zachowanie personelu, jak i jego działania, jest ważne dla skutecznego leczenia pacjentów. Atmosfera ZDROWIA powinna być łaskawą, rozmawiać z pacjentami należy spokojnym, przyjaznym tonem, dobrze odnosić się do ich obawom lub wstydu.

Lekarze powinni uzgodnione podjąć decyzję o metodach terapii dla każdego pacjenta, a także informować go samego i rodziny na temat planowanego leczenia. Wymagany kontakt pacjenta z bliskimi, to stworzy korzystny stan emocjonalny i wsparcie psychologiczne. Również ważną rolę odgrywa wnętrze szpitala, trzeba go wyposażyć w maksymalnie komfortowo. Personelu medycznego nie powinny komunikować się ze sobą na podniesionym, nosić buty na obcasach czy szpilkach, generować hałas na korytarzu.

Główną zasadą, która musi pamiętać każdy pracownik OBSYPYWANIA: «Nie szkodzić!». Wszystkie działania, jak i sposób komunikowania się lekarzy i pielęgniarek ze sobą, chorymi i ich rodzinami, powinny być kierowane tylko na korzyść, na poprawę stanu i, w końcu, na powrót do zdrowia pacjentów.


Article in other languages:

AR: https://tostpost.com/ar/health/2485-medical-protective-regime-in-hospitals-description-elements-and-defini.html

BE: https://tostpost.com/be/zdaro-e/4378-lyachebna-ohranitel-nyy-rezhym-u-lpu-ap-sanne-elementy-vyznachenne.html

DE: https://tostpost.com/de/gesundheit/4377-medizinische-schutzregime-in-hcf-beschreibung-elemente-und-definition.html

En: https://tostpost.com/health/9330-medical-protective-regime-in-hospitals-description-elements-and-defini.html

ES: https://tostpost.com/es/la-salud/4382-medicinal-el-r-gimen-de-protecci-n-en-salud-descripci-n-elementos-y-de.html

HI: https://tostpost.com/hi/health/2486-medical-protective-regime-in-hospitals-description-elements-and-defini.html

JA: https://tostpost.com/ja/health/2485-medical-protective-regime-in-hospitals-description-elements-and-defini.html

KK: https://tostpost.com/kk/densauly/4379-emd-k--or-au-rezhim-epm-sipattamasy-elementter-zh-ne-any-tau.html

PT: https://tostpost.com/pt/sa-de/4379-m-dico-ohranitel-nyy-modo-a-lpu-descri-o-itens-e-a-defini-o-de.html

TR: https://tostpost.com/tr/sa-l-k/4385-sa-l-k-ohranitel-nyy-modu-hcf-tan-m-unsurlar-ve-tan-m.html

UK: https://tostpost.com/uk/zdorov-ya/4381-l-kuval-no-ohoronniy-rezhim-v-lpz-opis-elementi-viznachennya.html

ZH: https://tostpost.com/zh/health/2636-medical-protective-regime-in-hospitals-description-elements-and-defini.html


Alin Trodden - autor artykułu, redaktor
"Cześć, jestem Alin Trodden. Piszę teksty, czytam książki, Szukam wrażeń. I nie jestem zły w opowiadaniu ci o tym. Zawsze chętnie biorę udział w ciekawych projektach."

Uwaga (0)

Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Nowości

Lekarstwem na zaparcia

Lekarstwem na zaparcia

 Dość powszechne wśród ludności naszej planety jest stan, gdy wypróżnienia nie odbywa się dłużej niż dwa dni. W takiej sytuacji należy mówić o zaparciu. Cierpią z powodu tej choroby, zarówno dorośli jak i dzieci. Głównymi prz...

Pomaga czy miód od zgagi?

Pomaga czy miód od zgagi?

Zgagą nazywają nieprzyjemne uczucie, daje dyskomfort człowieka. W nim odbywa się pieczenie, powstającą w przełyku, i stan ten utrzymuje się przez długi czas. Istnieje wiele przyczyn tego zjawiska. Pomaga czy miód od zgagi, znajdzi...

Leczenie уреаплазмоза: cechy i niuanse

Leczenie уреаплазмоза: cechy i niuanse

Zanim mówić o уреаплазмозе, na początku należy zdecydować, co jest уреаплазмы i jaki stosunek mają do tego choroba. Tak więc, уреаплазмы – są to tak zwane wewnątrzkomórkowe bakterie, które znajdują się w błonach śluzowych dr...

Torbiel w głowie - przyczyny

Torbiel w głowie - przyczyny

Torbiel w głowie dość często spotyka się w praktyce medycznej. To nie onkologiczny choroba, która jest wnęka, w której, jak w buteleczce, gromadzi się płyn. Powstać może w dowolnym obszarze mózgu, w pojedyńczej lub mnogiej, z jedn...

Kortyzol zmodernizowane — kto jest winien i co robić.

Kortyzol zmodernizowane — kto jest winien i co robić.

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21 cm } -->Kortyzol ó sterydowy hormon należący do grupy glikokortykosteroidów, które są wytwarzane w korze nadnerczy. Kortyzol wytwarzany w dużych ilościach w przypadku...

Słodka czereśnia. Korzyści jagody

Słodka czereśnia. Korzyści jagody

dziko drzewa czereśni rośnie na południu Rosji. Często można go spotkać na Krymie. Całe ogrody tej kultury występują w Szwecji, Niemczech i we Włoszech. Aktywnie dojrzewać taka jagoda zaczyna się na początku lata. Można powiedzieć...