Податкове навантаження: формула розрахунку. Інструкція, особливості, приклади

Дата:

2018-12-28 16:20:27

Перегляди:

652

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Поняття податкового навантаження на сьогодні є центральним показником для відбору податковою інспекцією кандидата на виїзну податкову перевірку. Тому дослідження даної категорії та її розрахунок щодо підприємства є дуже важливим і значущим елементом аналізу.

Загальне уявлення

Сукупна податкове навантаження являє собою загальний обсяг фінансових коштів, які підлягають сплаті у вигляді ввізних митних по­шлин (за винятком особливих видів мита, викликаних застосуванням заходів щодо захисту економічних інтересів Російської Федерації при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами відповідно до законодавства­вом Російської Федерації), федеральних податків (за винятком акці­поклик, податку на додану вартість на товари, вироблені на тер­торії Російської Федерації) і внесків в державні внебюд­жетні фонди дня початку фінансування інвестиційного проекту.

В даний час поняття податкового навантаження може бути розглянута в двох аспектах:

 • В абсолютному значенні. Сума конкретних значень податків, яку потрібно сплатити. Дана сума цікава безпосередньо для підприємства - платника податків.
 • У відносному значенні. Як частка (відсоток) від суми податків, які необхідно сплатити в бюджет, до певної бази. Даний показник часто використовується для різних розрахунків, аналізів та прогнозів компанії.

податкове навантаження формула розрахунку

База розрахунку

В основі бази розрахунку відносної величини навантаження лежать такі показники, з якими необхідно зіставити податкові платежі та оцінити ступінь впливу на прибутковість компанії і її рентабельність за певний період. Серед таких значень виділимо:

Більше:

Дивіденди та Особливості їх Виплат

Дивіденди та Особливості їх Виплат

Акціонери (учасники акціонерних товариств) мають можливість одержання доходів пропорційно до внесених ними в товариство інвестицій в залежності від зростання вартості цінних паперів, які знаходяться у їх власності, і як дивіденди по акціях, що знаход...

Товарообіг: це що таке?

Товарообіг: це що таке?

Товарообіг - це один з основних і найважливіших показників в економіці торговельної діяльності. Як же трактується це поняття? Прийнято вважати, що товарообіг – це дія, в основу якого покладено обмін конкретного товару на валюту. Таким чином, ві...

Абонемент

Абонемент "Велика Москва": зона дії, карта і вартість проїзного

Багато людей, які проживають в найближчому Підмосков'ї, воліють шукати роботу в столиці. Їх не лякає необхідність проводити щодня в дорозі кілька годин, адже рівень зарплат у Москві істотно вище. Керівництво залізниці, піклуючись про своїх основних к...

 • виручку (з ПДВ чи без нього);
 • доходи від реалізації;
 • податкова база для конкретного податку;
 • бухгалтерську або податкову прибуток;
 • планову суму виручки.

При цьому слід врахувати, що частка податків може бути визначена не тільки по відношенню до їх загальній сумі, але і по відношенню до окремих визначеними податками. У такому випадку вона розраховується як за один податковий період, так і за декілька. При розрахунку за кілька періодів дані необхідно підсумовувати.

Слід окремо звернути увагу на ситуацію, коли податки у компанії відсутні. В такому випадку податкове навантаження прагне до нуля. Те ж саме - і щодо окремих податків.

податкове навантаження ПДВ формула розрахунку

Значення і роль поняття

Сутність значення податкового навантаження щодо конкретного платника податків визначено у нормативному документі. Це Наказ ФНС РФ від 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, який розглядає поняття сукупної податкового навантаження, розрахованої як частка всіх податків до сплати в бухгалтерській величиною (без ПДВ) до суми виручки. У ньому представлена формула та інструкція, як розрахувати податкове навантаження.

Роль досліджуваного параметра навантаження можна коротко виділити в наступних аспектах:

 • Для держави - з метою планування та розробки податкової політики як по регіонах, так і в цілому по країні. Змінюючи склад податків та їх види, змінюючи ставки і пільги, держава визначає можливі допустимі рівні тиску на бізнес компанії. Крім того, даний показник на макрорівні необхідний для прогнозування доходів бюджету, розвитку податкових надходжень в цілому по країні.
 • Розрахунок даного параметра на рівні держави допомагає провести порівняння з аналогічними параметрами інших країн і зробити відповідні коригування в області податкової політики.
 • Даний показник також впливає на формування соціальної політики в країні.

Формула розрахунку

Для визначення необхідної рівноваги, враховуючи інтереси кожної із сторін, необхідно з'ясувати, яким чином повинна розраховуватися податкове навантаження на підприємства і які її показники будуть оптимальними для стратегії податкової політики держави.

На думку багатьох авторів, найбільш повним показником податкового навантаження може бути співвідношення абсолютної податкового навантаження до доданої вартості. Один з таких варіантів розрахунку дає у своїй роботі Сухетский С. П. Він показує також ставлення податкового навантаження та інвестиційної складовою доданої вартості.

Представимо формулу та інструкцію більш наочно:

ПН = Н *100 / НБ,

де ПН - податкове навантаження, %

НБ – податкова база, т. р., Н – сума податку, т. р.

Далі розглянемо податкове навантаження з ПДВ та податку на прибуток більш докладно.

приклад розрахунок податкового навантаження

Податкове навантаження з ПДВ

Основними об'єктами оподаткування по даному виду податку є наступні категорії :

 • продаж послуг і робіт;
 • СМР;
 • ввезення на територію країни товарів.

згідно з чинним Податковим Кодексом, розміри ставок ПДВ регламентовані таким чином:

 • для експортерів – 0%;
 • для основної частини продовольчих товарів – 10%;
 • для основної частини об'єктів оподаткування - 18%.

При розрахунку податкової бази по ПДВ використовують пільги, які зафіксовані в НК РФ.

Розглянемо формулу розрахунку податкового навантаження з ПДВ більш докладно.

Слід мати на увазі одну особливість: податкова база для ПДВ може бути розрахованадвома способами.

При першому способі податковою базою є внутрішній ринок за формулою:

ННндс = Нндс * 100 / НБрф,

де ННндс – податкове навантаження по ПДВ; Нндс – сума НДМ, що належить до сплати згідно рядку 040 розділу 1 декларації; НБрф – податкова база, розрахована за даними 3 розд. декларації по російському ринку.

податкове навантаження з ПДВ та податку на прибуток

Податкова база по ринку РФ визначається як результат додавання рядків 010-070 графи 3, де підсумовуються:

 • база з продажу товарів за всіма ставками;
 • продаж підприємства як комплексу майна;
 • СМР;
 • аванси отримані.

При другому способі податкова база визначається як сума значень по внутрішньому і зовнішньому ринку за формулою:

ННндс = Нндс * 100 / (НБрф + НБ експ),

де ННндс – податкове навантаження по ПДВ; Нндс - сума НДМ, що належить до сплати згідно рядку 040 розділу I декларації; НБрф – податкова база визначається по III розділу декларації по російському ринку; НБэксп – податкова база визначається сумою рядків 020 IV розд. експортної декларації.

Наведемо приклад розрахунку показника.

Компанія ТОВ «Ростра» знаходиться на ОСН. В I кв. 2017 року вона здійснювала наступні операції.

22 січня був відвантажений товар на суму 112000 рублів, у тому числі ПДВ - 17084,75 руб. Оплати була отримана ще в грудні 2016 року при оформленні рахунку - фактури на аванс і сплаті податку.

4 лютого взята передоплата в розмірі 50% в рахунок майбутньої поставки у розмірі 40000 рублів при виставленні рахунку-фактури на аванс. Відвантаження була здійснена на суму 80000 рублів, у тому числі ПДВ – 12203,39 руб. Дата відвантаження - 24 лютого, залишок грошей було перераховано у березні.

9 березня надані послуги за вартістю 100000 крб., в тому числі ПДВ – 15254,20 руб. Підписаний акт з постачальником, виставлений рахунок-фактура. Оплата пройшла у квітні.

У 1 кварталі ТОВ «Ростра» оплатила товарів на суму 65800 рублів, у тому числі ПДВ – 10037,29 руб., а також суму без ПДВ в розмірі 42560 руб.

Визначимо податкову базу по податку на прибуток:

(112000-17084,75)+ (80000-12203,39) + (100000 – 15254,20) = 247457,70 руб.

Витрати компанії:

(65800-10037,29) + 42560 + 64560 = 162882,71 руб.

Податок на прибуток:

(247457,70-162882,71) * 0,2 = 16914,98 руб.

Податкова база по ПДВ:

40000*18/118 + 12203,39+15254,24 = 33559,32 руб.

Сума ПДВ для вирахування:

17084,75 + 40000*18/ 118 +10037,29 = 33223,73 руб.

ПДВ до сплати:

33559,32 – 33223,73 = 335,59 руб.

Показник податкового навантаження (по податку на прибуток і ПДВ разом):

(16914,98 +335,59 ) / 247457,70 * 100 = 6,97%

як розраховується податкове навантаження

Податкове навантаження по податку на прибуток

Як розраховується податкове навантаження по податку на прибуток, розглянемо за допомогою формули нижче.

Формула може бути представлена в наступному вигляді:

ННприб = (Нприб * 100) / Д,

де ННприб – податкове навантаження на прибуток, %; Нприб – податок на прибуток до декларації, т. р.; Д - загальна сума доходів, зазначених у декларації, т. р.

В знаменнику даної формули досить часто вказується виручка від реалізації та інших доходів, у тому числі відсотки.

Розглянемо, які основні фактори впливають на даний показник. Серед них можна вказати:

 • Суму розрахованого податку, а точніше, його ставку. Зазвичай це значення становить 20%, але є і виключення, коли ставка знижується у відповідності зі ст. 284 НК РФ. Відповідно, чим нижче сума податку, тим нижче податкове навантаження на прибуток.
 • Дохід від реалізації, вказаний у декларації. Чим вище указный дохід в декларації, тим нижче навантаження.
 • Обсяг витрат по реалізації. Чим вище витрати, тим нижче податок.
 • Наявність збитків минулих років при їх обліку знижує податкову базу, а отже, зводять і сам податок до нуля.
 • Податкові пільги знижують суму податку.

Розглянемо розрахунок податку на прибуток на конкретному прикладі.

Припустимо, що виручка від реалізації товарів (без ПДВ) склала 112 643 080 руб., інші доходи – 41 006 руб.

Прямі витрати компанії склали 76 303 701 руб., непрямі витрати – 34 197 987 руб.

Разом видатків: 76 303 701 + 34 197 987 = 110 501 688 руб.

Інші витрати склали – 115 953 руб.

Податкова база з податку на прибуток склала:

112 643 080 + 41 006 - 110 501 688 – 115 953 = 2 066 445 руб.

Сума обчисленого податку:

2 066 445 * 20/100 = 413 289 руб.

Сума нарахованих авансових платежів – 183 813 руб.

Сума податку на прибуток до доплати:

413 289 – 183 813 = 229 476 руб.

як розрахувати податкове навантаження формула інструкція

Податкове навантаження при УСН

Розглянемо формулу розрахунку податкового навантаження при УСН більш докладно.

З цією метою може бути застосована формула:

ННусн = Нусн * 100/ Д усн,

де ННусн – податкове навантаження при УСН, %; Нусн – ССО-податок по декларації, т. р.;

Дусн – до ходи по УСН-декларації, т. р.

податкове навантаження формула розрахунку при УСН

Наведемо конкретний приклад податкового навантаження за формулою розрахунку при УСН.

У таблиці представлені доходи і витрати, що використовуються при розрахунку оподатковуваної бази в ТОВ «ХХХ». Доходи і витрати пов'язані з реалізацією послуг з організації громадського харчування.

Аналіз динаміки доходів і витрат відображає щорічне зростання показників практично по всім складовим елементам.

Аналіз доходів і витрат по послугах ТОВ «ХХХ» за 2014-2016 рр.., тис. руб. представлений в таблиці нижче.

Найменуванняруб./руб.,

у 2016 році (750+265) / 8819 = 0,12 руб./руб.

З розрахунків бачимо, що податкове навантаження залежить від суми доходу та суми податку та нарахованих страхових внесків.

Податкове навантаження для загальної системи оподаткування

Як розраховується податкове навантаження при ОСНОВІ, розглянуто нижче з використанням формули:

ННосно = (Нндс + Нп) * 100 / В,

де ННосно – податкове навантаження по ОСНОВІ, %; Нндс – сума ПДВ до сплати за декларацією, т. р.; Нп – сума податку на прибуток за декларацією, т. р.; В - виручка зі звіту про фінансові результати (без ПДВ), т. р.

Допустимий рівень

При розрахунку податкового навантаження платник податків повинен мати на увазі наступні моменти:

 • необхідно визначити цей показник і порівняти його з даними за минулі періоди;
 • при розрахунку показника варто відзначити, що низьким показником для виробничих підприємств є значення 3 %;
 • необхідно перевірити частку відрахувань по ПДВ, так як вона не повинна бути вище 89 %.

формула для розрахунку податкового навантаження

У випадку, якщо будуть виявлені суттєві відхилення від даних цифр в сторону, яка невигідна для платника податків, необхідно готувати документи для аргументації факти низької податкового навантаження. Наприклад:

 • неправильно визначено код діяльності;
 • проблеми з реалізацією продукції;
 • зростання витрат у зв'язку з ростом цін у постачальників;
 • інвестування;
 • створення запасів товарів;
 • експортні операції.

Висновки

Податкове навантаження, формула розрахунку якої представлена в рамках статті, є необхідним елементом при визначенні рівня витрат компанії перед бюджетом. Найбільш часто використовують значення в процентному відношенні, що забезпечує порівнянність значень при фінансовому прогнозуванні. Результати аналізу даного показника необхідні в наступних випадках:

 • отримання інформації про витрати компанії по виконанню бюджетних зобов'язань;
 • виявлення несприятливих тенденцій в коливаннях даного параметра;
 • побудова етапів процедур контролю.

У цілому, дослідження даного параметра має стати обов'язковою процедурою для самого підприємства, а також регулярно виконуваною функцією для інспекції. Отримані результати лежать в основі формування робочих баз даних, виявлення підозрілих компаній і проведення перевірки.


Article in other languages:

AR: https://tostpost.com/ar/finance/13005-tax-burden-the-calculation-formula-manual-features-examples.html

BE: https://tostpost.com/be/f-nansy/23278-padatkovaya-nagruzka-formula-razl-ku-nstrukcyya-asabl-vasc-pryklady.html

DE: https://tostpost.com/de/finanzen/23289-steuerbelastung-die-formel-zur-berechnung-anleitung-merkmale-beispiele.html

En: https://tostpost.com/finance/6616-tax-burden-the-calculation-formula-manual-features-examples.html

ES: https://tostpost.com/es/finanzas/23313-la-carga-fiscal-la-f-rmula-de-c-lculo-la-instrucci-n-caracter-sticas-e.html

HI: https://tostpost.com/hi/finance/13025-tax-burden-the-calculation-formula-manual-features-examples.html

JA: https://tostpost.com/ja/finance/13027-tax-burden-the-calculation-formula-manual-features-examples.html

KK: https://tostpost.com/kk/arzhy/23275-saly-zh-ktemes-esepteu-formulasy-n-s-auly-erekshel-kter-mysaldar.html

PL: https://tostpost.com/pl/finanse/23231-obci-enia-podatkowe-formu-a-obliczania-instrukcje-funkcje-przyk-ady.html

PT: https://tostpost.com/pt/finan-as/23231-carga-tribut-ria-a-f-rmula-para-o-c-lculo-a-instru-o-caracter-sticas-e.html

TR: https://tostpost.com/tr/maliye/23282-vergi-y-k-bir-hesaplama-form-l-talimat-zellikleri-rnekler.html

ZH: https://tostpost.com/zh/finance/13784-tax-burden-the-calculation-formula-manual-features-examples.html


Alin Trodden - автор статті, редактор
"Привіт, Я Алін Тродден. Я пишу тексти, читаю книги і шукаю враження. І я непогано вмію розповідати вам про це. Я завжди радий брати участь у цікавих проектах."

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Інструкція, як перевести гроші з

Інструкція, як перевести гроші з "Ростелекома" на "Мегафон"

У житті кожної людини може скластися ситуація, коли потрібно терміново поповнити рахунок на телефоні. І якщо немає грошей, доводиться звертатися до друзів. Але іноді проблема полягає в тому, що знайомі, готові допомогти, мають кар...

"Промсвязьбанк": відгуки співробітників, послуги, гаряча лінія

До послуг банків сьогодні рано чи пізно вдається кожна людина, в незалежності від того, чим саме він займається. За допомогою такого роду фінансових установ юридичні особи можуть одержувати позики, здійснювати операції, здійснюват...

До якого віку дають іпотеку на житло? Іпотека для пенсіонерів

До якого віку дають іпотеку на житло? Іпотека для пенсіонерів

Якщо ви хочете придбати квартиру або заміський будинок прямо зараз, але не маєте достатньої суми готівкою, у вас є тільки один вихід — іпотека. До якого віку дають в «Ощадбанку» та інших фінансових закладах така ...

Що таке БИК Ощадбанку, і де його можна знайти

Що таке БИК Ощадбанку, і де його можна знайти

Якщо у вас з'явилася необхідність здійснити будь-який платіж за допомогою банківської карти без зняття наявних там коштів, то вам будуть необхідні реквізити. Багатьом здається, що всю необхідну інформацію можна знайти на її лицьов...

ВТБ-24: страхування ОСЦПВ, іпотеки та життя

ВТБ-24: страхування ОСЦПВ, іпотеки та життя

"ВТБ 24 Страхування" представлено на ринку фінансових послуг з 2000 року. В даний час організація входить у топ-10 великих компаній страхового ринку. Діяльність її спрямована на надання кваліфікованих послуг громадянам у сфері стр...

Джерела фінансування інвестиційної діяльності. Поняття лізингу та його роль в інвестиціях.

Джерела фінансування інвестиційної діяльності. Поняття лізингу та його роль в інвестиціях.

Джерела фінансування інвестиційної діяльності – це фінансові засоби, які застосовуються в якості ресурсів інвестиційного призначення. Структура забезпечення інвестиційного процесу з точки зору фінансування складається з мето...

Авторське право © 2023 | tostpost.com | TostPost.com | 41669 новина