Інформатизація освіти - це... Технології інформатизації освіти

Дата:

2019-11-07 14:30:11

Перегляди:

6

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Розвиток технологій спричинило за собою інформатизацію суспільства. Сьогодні важко уявити собі будинок, в якому не було б телевізора і комп'ютера, людини, яка не вміє користуватися інтернетом. Інформаційні технології міцно і впевнено проникають у всі сфери нашого життя. Не стала винятком і система освіти. Сьогодні проблемами впровадження займається не тільки міністерства, але й центр інформатизації та оцінки якості освіти, розташований в місті Іваново.

Далі ми поговоримо про основні проблеми та завдання даної тенденції, її можливості, а також розглянемо позитивні і негативні моменти.

Визначення проблеми

Інформатизація освіти – це досить складна сучасна тенденція, пов'язана з впровадженням в навчально-освітній процес різного роду інформаційних засобів, що працюють на основі мікропроцесорів, а також електронної продукції і нових педагогічних технологій, що базуються на використанні ІКТ для навчання.

інформатизація освіти

Інформатизація освіти, в першу чергу, спрямована на розробку методів і засобів, орієнтованих на реалізацію основних виховних і освітніх педагогічних цілей за допомогою використання новітніх досягнень комп'ютерної техніки. Сюди відноситься комп'ютерне навчання школярів, оволодіння ними сучасними досягненнями ІКТ, модернізація освіти, цілей, методів та форм навчання, його змісту.

Цілі

Процес інформатизації освіти має свої цілі. До них належить:

1. Створення сприятливих умов для доступу до навчальної, наукової і культурної інформації.

2. Інтенсифікації взаємодії учасників педагогічного процесу за допомогою застосування засобів інформатизації.

3. Зміна моделі управління освітою.

4. Підвищення якості освіти за рахунок використання ІКТ.

Основні причини

Розвиток інформатизації освіти має наступні передумови:

- Стрімкий процес інформатизації суспільства в цілому. Так, на сьогоднішній день все більше і більше людей мають персональні комп'ютери, підключені до всесвітньої мережі, в тому числі школярі, студенти.

інформатизація системи освіти

- Зростання технічних можливостей засобів інформатики та зниження їх вартості, що робить їх більш доступними. Практично в кожній школі є свій комп'ютерний клас, а більшість сучасних шкіл і університетів встановлюють комп'ютери, мультимедійні проектори та дошки в кожній аудиторії.

- Курс на формування нової інформаційного середовища суспільства, інфосфери. Природно, що при таких перспективах важливо навчити школярів та студентів правильно і з користю використовувати ІКТ.

Основи процесу

Інформатизація сфери освіти грунтується на досягненні педагогічних і комп'ютерних наук, таких як:

- інформатика;

- кібернетика;

- теорія систем;

- дидактика.

Завдяки їм в освіту впроваджуються не тільки нові комп'ютерні технології, за допомогою яких учні можуть більш ефективно оволодівати знаннями, але і розробляються методи і підходи до навчання, його контролю. Створюються електронні підручники, тести, освітні програми, які використовують як найновіші досягнення інформатики, так і основоположні принципи дидактики.

Більше:

Перший штучний супутник Землі

Перший штучний супутник Землі

Перший штучний супутник Землі є одним з найбільших досягнень науки ХХ століття. Тим не менш, як це ні парадоксально, цьому великому науковому і технічному досягненню значною мірою сприяла холодна війна між двома наддержавами: США і Радянським Союзом....

Що таке соціалізація, і як вона змінює людину

Що таке соціалізація, і як вона змінює людину

Спробуємо розібратися, що таке соціалізація, в чому її сутність і особливість. Адже для кожної особистості входження у суспільство і засвоєння його основних норм є фундаментом до подальшої безпроблемною і успішного життя і діяльності. Отже, що таке с...

Принц Чарльз – головний спадкоємець британського престолу

Принц Чарльз – головний спадкоємець британського престолу

Згідно із законом королівства Великобританія, спадкоємець британського престолу - це старший закононароджена син чинного монарха або ж попереднього претендента на престол. Однак якщо у царюючого особи немає дитини чоловічої статі, то право спадкуванн...

Основні напрямки інформатизації освіти

Для реалізації основних цілей центр інформатизації якості освіти пропонує проводити роботи за наступними напрямками:

1. Комп'ютеризація освітніх установ, в яку входить не тільки забезпечення шкіл і університетів комп'ютерами, але і периферійним обладнанням, таким як мультимедійні проектори та дошки, принтери, сканери, модеми та інше.

2. Підключення освітніх установ до мережі інтернет. Надалі це дозволить учням користуватися інформаційно-освітніми ресурсами безпосередньо під час уроку, а вчителі зможуть проводити уроки віддалено або ж відвідувати дистанційні курси підвищення кваліфікації на робочому місці.

центр інформатизації освіти

3. Створення і реалізація технологій дистанційного навчання. На сьогоднішній день дана форма навчання вважається однією з найбільш перспективних. Але в теж час дистанційна освіта має ряд недоліків, серед яких можна виділити високу вартість курсів і кілька непроработанную систему контролю знань. Надалі планується опрацювати методику навчання і знизити його вартість, що дозволить зробити його доступним кожному.

4. Створення єдиної інформаційної системи моніторингу навчання, що допоможе проводити своєчасні зрізи знань, визначати недоліки і переваги того чи іншого способу навчання. Це одна з головних задач, яку переслідує інформатизація. Якість освіти має значно зрости, вважають експерти.

5. Забезпечення освітніх установ електронними навчальними посібниками, відповідними освітніми програмами. Останнім часом популярною стала і проблема розробки електронних підручників, які дозволять значно підвищити ефективність навчання. У теж час, на сьогоднішній день відсутні єдині, складені відповідно до навчальної програми, підручники. У більшостівипадків вчителі самостійно розробляють електронні посібники для своїх учнів.

6. Відкриття інформаційних освітніх центрів, в яких не тільки учні, але й вчителі зможуть підвищити свою комп'ютерну грамотність, ознайомитися з новітніми інформаційними технологіями і методами їх застосування в освітній сфері.

7. Інформатизація освіти – це і створення нормативно-правової бази щодо впровадження у навчальний процес інформаційних комунікаційних технологій. Природно, що для впровадження нових технологій необхідна законодавча база, яка не лише зафіксує права та обов'язки, порядок впровадження ІКТ, але і врахує питання авторських прав на електронні посібники.

Переваги інформатизації

Відзначимо основні переваги даного процесу.

1. Удосконалення методів і технологій відбору навчальних матеріалів.

2. Введення нових спеціалізованих дисциплін, пов'язаних з вивченням інформатики та інформаційних технологій як в університетах, так і в школах.

засоби інформатизації освіти

3. Зміна в методиці викладання традиційних шкільних дисциплін, не пов'язаних з інформатикою. Наприклад, використання комп'ютерів на уроках біології або хімії дозволить проводити досліди шляхом моделювання їх за допомогою спеціальних програм.

4. Додаткова мотивація учнів, що призводить до підвищення ефективності навчання. Помічено, що уроки з застосуванням комп'ютерних технологій більш цікаві дітям, ніж традиційні.

5. Інформатизація системи освіти дозволить створити нові форми взаємодії в процесі навчання: учень – комп'ютер.

6. Удосконалення системи управління освітою.

7. Розвиток альтернативного і логічного мислення.

8. Формування стратегій пошуку розв'язання навчальних і практичних задач за допомогою ІКТ.

9. Індивідуалізація навчання.

Недоліки використання ІКТ в навчанні

Незважаючи на свою привабливість і масу переваг, інформатизація сучасної освіти має і ряд істотних недоліків:

1. Обмеження живого спілкування між вчителем і учнями. При використанні ІКТ основна роль у навчанні поступово відходить технічних засобів, учитель же, здебільшого, займається добором необхідного матеріалу та подальшого його презентацією.

2. Зниження комунікативних навичок з-за наявності діалогу: учень - комп'ютер. Чим більше часу студент спілкується з технічними засобами навчання, тим менше часу залишається на бесіди з учителем та іншими учнями. У такій ситуації істотно знижуються навички комунікації, що надалі негативно впливає на соціалізацію.

3. Зниження соціальних контактів, що безпосередньо пов'язане з попереднім пунктом. Спілкування з комп'ютером знижує рівень соціальної активності не тільки на уроці, але і в житті в цілому.

4. Використання готової інформації. Використовуючи сучасні ІКТ, діти все менше часу приділяють пошуку та обробці інформації. Вони беруть з інтернету вже готові доповіді та реферати та зачитують їх. При цьому вони не проводять детального підбору та аналізу матеріалу, а беруть вже готові зразки. Надалі таким дітям буде досить складно самостійно писати курсові та дипломні роботи з високим рівнем унікальності.

інформатизація сфери освіти

5. Постійна робота за комп'ютером може стати причиною залежності. Це серйозна проблема, яка може привести не тільки до проблем із навчанням, але і психічних, фізіологічних відхилень.

6. Зниження здоров'я. Постійна робота за комп'ютером негативно впливає на формування постави дитини, його зір.

Можливості

- Центр інформатизації освіти зазначає, що впровадження ІКТ в освітній процес дозволить:

- Створити відкриту систему освіти, що забезпечує можливість одержання якісної самоосвіти. Процес навчання стане диференційованим та індивідуальним.

- Внести зміни в організацію процесу пізнання та його зміщення у бік системного мислення.

- Надати нові можливості для прискорення інтелектуального розвитку особистості.

- Розробити нові педагогічні практики.

- Організувати миттєвий зворотний зв'язок між учнями і засобами ІКТ.

- Візуалізувати навчальну інформацію.

- Створити нову високоефективну систему управління освітою.

Труднощі в реалізації

Інформатизація системи освіти має дві основні проблеми, які суттєво впливають на швидкість впровадження ІКТ у навчальний процес.

інформатизація сучасної освіти

1. Формування постійної потреби педагогів застосовувати комп'ютери. Перехід на нову систему вимагає постійного і безперервного застосування ІКТ у процесі навчання. На сьогоднішній день далеко не всі педагоги розуміють значимість даного процесу і прагнуть проводити заняття за старими стандартами, без використання технологій.

2. Необхідність безперервного підвищення інформаційної компетентності педагога. При роботі з ІКТ вчитель повинен постійно вдосконалюватись, дізнаватися нові методи та прийоми роботи, освоювати все нові і нові програми. Далеко не всіх влаштовує такий стан справ. Крім того, як це не прикро, далеко не всі педагоги вміють користуватисякомп'ютером.

Засоби інформатизації

Ще одне питання, яке необхідно розглянути засоби інформатизації освіти. Це комп'ютерне апаратне та програмне забезпечення, яке використовується для досягнення освітніх цілей.

До основних засобів інформатизації відносяться:

- засоби для запису та відтворення звуку і відео;

- радіо і телетехніка;

- проекційне і оптичне кинооборудование;

- комп'ютерні засоби навчання – програми, підручники;

- телекомунікаційні засоби навчання.

Нижче ми розглянемо особливості застосування комп'ютерів і електронних підручників у сфері освіти.

Використання комп'ютерів в освітньому процесі

Як уже згадувалося, інформатизація освіти – це також і використання комп'ютерів в освітньому процесі. Даний напрям отримав назву комп'ютеризації і передбачає активне застосування комп'ютерних технологій в процесі навчання.

центр інформатизації та оцінки якості освіти

Як можна урізноманітнити урок за допомогою персонального комп'ютера?

 1. Ознайомити учнів з тією чи іншою темою, підкріпивши її барвистою презентацією. З її допомогою буде задіяно відразу два канали, що відповідають за прийом інформації – слух і зір. У презентації можуть бути не тільки картинки і таблиці, основні визначення, але і відео, аудіоматеріали.
 2. Використання відеоматеріалів - фільмів, відеороликів. Особливо вдало використання таких матеріалів при вивченні історії, літератури, біології та географії, хімії, астрономії.
 3. Використання спеціальних комп'ютерних програм-модуляторів. З їх допомогою можна проводити різні досліди – фізичні або хімічні, моделювати галактики і системи в астрономії. Все, що для цього потрібно – задати комп'ютеру дані.
 4. Використання програм-тренажерів. Найбільш відомі програми для вивчення мов, які пропонують не тільки вибрати правильний варіант відповіді, але і ввести переклад слова, залишити фрази з певного набору букв.
 5. Введення комп'ютерного тестування. Використання комп'ютерів для перевірки знань не тільки полегшить життя викладачам, але й дозволить досягти більш точно оцінювання. Комп'ютер сам в довільному порядку задає учням запитання із закладеною в нього бази знань і пропонує варіанти відповідей. В залежності від того, скільки правильних дасть учень, виставляється підсумкова оцінка.
 6. Використання спеціальних довідкових програм, словників і перекладачів. Ведеться робота і над електронними словниками та довідниками. Завдяки їм учні зможуть знайти потрібну інформацію в лічені хвилини, лише відкривши потрібну програму і ввівши ключове слово для пошуку.

Електронний підручник як один із основних засобів інформатизації

Коли ми розбирали технології інформатизації освіти, то згадували і електронні підручники та посібники. Вважається, що з їх допомогою учні зможуть набагато краще засвоїти навчальний матеріал. В чому ж причини? У використанні не тільки текстової, але і мультимедійного матеріалу.

Класичний електронний підручник містить у собі:

 1. Текстову інформацію. Це можуть бути правила, факти, тексти для читання.
 2. Графіком. Сюди відносять не тільки ілюстрації і фотографії, але і таблиці, схеми, графіки.
 3. Аудіо та відеоматеріали. Сюди відносять аудіозаписи творів, тексти для аудирований та переказів і т. д., науково-документальні фільми, завдяки яким учні зможуть краще засвоїти ту чи іншу тему.
 4. Блок перевірочних завдань. Сюди відносяться тести та завдання відкритої форми. При цьому важливо, щоб електронний підручник містив поля для введення відповідей, міг перевіряти і аналізувати їх, вказуючи на допущені помилки.
 5. Блок довідкової інформації. Тут повинні бути посилання на додаткові матеріали, онлайн-бібліотеки та інші інформаційні ресурси.

Однак проблема полягає в тому, що немає єдиного електронного підручника для викладання того чи іншого предмета. Центр інформатизації освіти у подальшому зобов'язаний провести роботу по створенню єдиних для всіх підручників з предметів для подальшого їх використання в школах.

Іванівський центр інформатизації

На сьогоднішній день найбільш зацікавлений у вирішенні даних проблем Іванівський центр інформатизації та оцінки якості освіти.

Фахівці центру проводять роботи в наступних напрямках:

1. Інформатизація освітніх установ Івановської області.

2. Навчання педагогів в галузі застосування ІКТ.

3. Оцінка якості освіти в області.

4. Робота зі школярами у сфері ІКТ.

5. Проведення щорічних курсів підвищення кваліфікації для вчителів ІКТ та інформатики.

6. Презентація і сприяння у придбанні нових підручників з ІКТ та інформатики.

7. Створення банку програмного забезпечення з курсу інформатики та ІКТ.

8. Проведення семінарів та курсів з новим комп'ютерним технологіям.

9. Створення банку методичний робіт вчителів інформатики та ІКТ.

10. Робота табору "Юний інформатик".

11. Дистанційна школа заочного навчання "Творіть і спілкуйтеся".

Висновки

Інформатизація освіти – це складний і тривалий процес, спрямований на впровадження засобів ІКТ у навчання та нових методик навчання. Він має як переваги, так і недоліки. Його основна мета полягає в підвищенні якості освіти на всіх рівнях.

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Дерев'яні кораблі-драккарах вікінгів: опис, історія та цікаві факти

Дерев'яні кораблі-драккарах вікінгів: опис, історія та цікаві факти

Середньовічні драккарах вікінгів – одні з найбільш впізнаваних символів знаменитого войовничого народу. Поява цих судів на горизонті викликало жах християн Європи протягом кількох століть. Конструкція драккарів включила в се...

ЛПЗ: розшифровка абревіатури

ЛПЗ: розшифровка абревіатури

Абревіатури міцно увійшли як в професійний лексикон, так і в розмовну мову. Важко недооцінити можливість стиснути кілька довгих незручних слів до короткої ємною конструкції. Однак для того щоб правильно використовувати абревіатуру...

Види блискавок: лінійні, внутриоблачные, наземні. Розряд блискавки. Як утворюється кульова блискавка

Види блискавок: лінійні, внутриоблачные, наземні. Розряд блискавки. Як утворюється кульова блискавка

Блискавка – одне з тих природних явищ, які здавна вселяли страх людського роду. Зрозуміти її сутність прагнули найвидатніші уми, такі як Аристотель або Лукрецій. Вони вважали, що це куля, що складається з вогню і затиснутий ...