Gdzie złożyć skargę na pracodawcę i jak prawidłowo to zrobić?

Data:

2018-10-07 08:10:10

Przegląd:

183

Ranking:

1Kochać 0Niechęć

Udział:

Często między pracodawcą a pracownikiem powstają spory i sytuacje konfliktowe związane z naruszeniem prawa pracy i praw pracownika. Nieuczciwy pracodawca może naruszać prawa pracownika, na przykład zmuszając go do pracy w godzinach nadliczbowych, bez zapłaty, nie zwalniając pracownika we właściwym wakacje lub odmawiając płacić wynagrodzenie chorobowe. gdzie złożyć skargę na pracodawcęNiestety, takie bezprawne czyny popełnione dość często. Praktycznie każdy może wystąpić w miejscu pracy z naruszeniem jego praw, więc musi wiedzieć, gdzie złożyć skargę na pracodawcę.

Jakie prawa pracownika mogą być uciśniętych?

skarga na pracodawcęKontrowersyjne sytuacje w stosunkach pracy mogą wystąpić w związku z następującymi zaburzeniami TC RF:

  • Niezwolnieniu umowy o pracę;
  • Niepłacenie pensji: zgodnie z art. 136 kodeks pracy wynagrodzenie jest wypłacane regularnie, co dwa tygodnie, w dzień oznaczony umowy o pracę lub regulamin pracy regulamin;
  • Opóźnienie płac;
  • Brak należytej zapłaty za pracę w nadgodzinach, nadgodziny, wyjść w święta i weekendy;
  • "czarna" wynagrodzenie ("w kopercie");
  • Opóźnienie płatności urlopu, a także naruszenia praw pracownika w dostarczaniu mu corocznego płatnego urlopu;
  • W przypadku rezygnacji - koniec wydawanie pracownikowi jego książeczki pracy.

Gdzie złożyć skargę na pracodawcę, ущемляющего prawa pracownika?

W federacji ROSYJSKIEJ obowiązuje specjalny organ prowadzący nadzór i kontroluje przestrzeganie prawa pracy. To się nazywa Federalna inspekcja pracy. Instytucja ta zajmuje się przeprowadzeniem kontroli działalności pracodawców, prowadzi przyjmowanie pism, wniosków, skarg dotyczących naruszeń praw pracowniczych obywateli i podejmuje działania zmierzające do ich usunięcia.

Bardziej:

Auto bez dokumentów - kradzione czy nie?

Auto bez dokumentów - kradzione czy nie?

Na różnych stronach internetowych i reklam w mediach bardzo często można zobaczyć reklamę «sprzedam auto bez dokumentów». Atrakcyjnym punktem w takich ofertach jest cena urządzenia, które są znacznie niższe, niż w przypadku podobnych urzą...

Z o. o. umowa: podstawowe pojęcia

Z o. o. umowa: podstawowe pojęcia

Na rynku działają różne dealerzy: oficjalne, filmy i inne. Wykonywane przez nich funkcje czasami są tak różne, że trudno jest określić, co to jest dilera. Z definicji sprzedawcą jest osoba prawna (osoba fizyczna) osoba, która wykonuje pośrednictwo fu...

Jak prawidłowo sporządzić złożyć pozew o uznanie prawa własności

Jak prawidłowo sporządzić złożyć pozew o uznanie prawa własności

Z całą pewnością można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach ma miejsce szybki rozwój obiegu dokumentów dla ustalenia prawa majątkowego. Przy tym proces składania dokumentów ma wiele niuansów, i zorientować się w nich niedoświadczonemu właścicielowi ...

Gdzie złożyć skargę na pracodawcę i jak to poprawnie zrobić?

gdzie skarga naJeśli twoje prawa zostały naruszone przez pracodawcę, może sporządzić skargę i wysłać ją do pracy skarbowego. Najważniejsze jest to, aby dokument został sporządzony prawda: w nim powinny być jasno określone fakty naruszenia i prośby. Również w dokumencie muszą być przekazane pewną liczbę i podpis. W obiegu muszą być podane inicjały wnioskodawcy, adres pocztowy i/lub elektroniczny. Jeśli chcesz złożyć skargę na pracodawcę i mieć pewność, że spełnią twoją prośbę, dołączyć do e-maila, wszelkie dokumenty lub materiały, które mogą potwierdzić twoje słowa. To może być umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o długu (wynagrodzenia), itp. skarga na pewno zostanie rozpatrzona specjalistą pracy, inspekcji, a otrzymasz odpowiedź na apel. Terminy rozpatrywania wahają się w granicach od 30 do 40 dni. Tak więc, jeśli uważasz, że twoje prawa zostały naruszone, i nie można polubownie rozwiązać spór z pracodawcą, nie siedź z założonymi rękami. Należy wiedzieć, gdzie skarga na niedbałego pracodawcy i jak to zrobić poprawnie. Śmiało napisz podanie do Państwowej inspekcji pracy, i po jego rozpatrzeniu inspektor pewno przeprowadzi kontrolę na swoim miejscu pracy. Pamiętaj, że skargę można wysłać pocztą, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej lub dostarczyć ją osobiście. Dokładna nazwa inspekcji i jej adres można łatwo dowiedzieć się na stronie tej instytucji. Mam nadzieję, że teraz będziesz w stanie bronić swoich interesów i wiesz, gdzie złożyć skargę na pracodawcę. Jeśli twój problem nie został rozwiązany przy pomocy specjalistów z Państwowej inspekcji pracy, lub nie jest w stanie samodzielnie bronić swoich praw, radzimy udać się na konsultacje do prawnika. Często pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Koniecznie skontaktuj się z fachowej pomocy w przypadku poważnych długów pracodawcy przed tobą, to sprawa będzie rozpatrywać sąd Arbitrażowy. Wykwalifikowany specjalista pomoże i podpowie, gdzie złożyć skargę na pracodawcę. W przypadku spełnienia swojego postępowania sądowego można uzyskać wszystkie niezapłacone pieniądze, a na pracodawcy będzie nałożona poważne kary. Odważnie bronić swoich praw, skontaktuj się i w inspekcji pracy, i do sądu - w razie potrzeby.

Uwaga (2)

2019-09-23 в 14:05:10

0 0

Potszebuje porady

Odpowiedź

2019-09-23 в 14:04:42

0 0

Potszbuje porady

Odpowiedź
Dodaj komentarz

Nowości

Dług publiczny to suma poprzednich wydatków publicznych lub budżetu niedobory?

Dług publiczny to suma poprzednich wydatków publicznych lub budżetu niedobory?

Wszyscy ludzie są zaznajomieni z pojęciem nieruchomości dług: kredyty w bankach raty w sklepach itp. A kto zajmuje państwo i dlaczego? Czy opłaca się pożyczać rządowi? Co oznacza pojęcie «państwowy dług»? To kwoty popr...

Weterani służby wojskowej: przywileje i prawa

Weterani służby wojskowej: przywileje i prawa

zgodnie Z rosyjskim prawem niektórych kategorii obywateli przysługują ulgi. Mogą one odnosić się do różnych sfer. Oferowane świadczenia weteranów służby wojskowej. Przy czym działają na poziomie federalnym, jak i regionalnym. W ka...

Administracyjne postępowanie sądowe - to... Definicja, zadania, zasady i rodzaje

Administracyjne postępowanie sądowe - to... Definicja, zadania, zasady i rodzaje

postępowanie Administracyjne – to działalność sądów do rozstrzygania sporów obywateli i organizacji z organami władzy. Jest ono regulowane CASS i innymi przepisami prawa.Pojęcie postępowania administracyjnegopostępowanie Adm...