Методи і функції управління в менеджменті

Дата:

2020-07-27 02:00:06

Перегляди:

70

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

 

Керування  являє собою динамічний процес, здійснюваний і спрямований менеджерами за рахунок використання різних прийомів і способів. Саме з останніх і утворюється система  методів управління в менеджменті. Правильно підібрані методи повинні сприяти в здійсненні ефективного функціонування управляючої, а також керованої підсистем управління.

Методи управління в менеджменті можуть класифікуватися за різними ознаками. Так, в залежності від масштабів їх використання виділяють системні, загальні і локальні методи управління. Загальні методи можуть застосовуватися в будь-яких управлінських процесах, системні – тільки в якихось конкретних системах управління, а локальні спрямовані на окремі елементи управлінських систем. За ще однією класифікацією методи поділяють за сферами і галузями управління. Сюди відносяться методи, що використовуються в державному управлінні, торгівлі, промисловості, бізнесі і т. д.

Важливу роль відіграють не тільки методи, але й функції управління в менеджменті. Їх поява пов'язана з поділом і спеціалізацією праці, так як всі управлінські процеси підприємства здійснюються за допомогою функціонального поділу. Будь-яка функція повинна створювати такі управлінські умови, за допомогою яких забезпечувалися б найбільш ефективні зв'язки між елементами керованої системи.  На сучасному етапі розвитку виділяють такі основні функції управління в менеджменті, як:

·         Планування – функція управління, сутність якої полягає у встановленні цілей і шляхів їх досягнення. Кінцевим результатом планування повинна бути система планів, що складаються з корпоративних, функціональні планів, планів працівників та ін

Більше:

Витратний метод ціноутворення. Плюси і мінуси

Витратний метод ціноутворення. Плюси і мінуси

сьогодні здаються стародавніми радянські часи формування ціни було досить простою справою, що вимагає від економістів лише знання основ математики. При відсутності конкуренції показник ціни не грала тієї ролі, яку він грає зараз. Якщо раніше до ціни ...

Системний підхід в менеджменті

Системний підхід в менеджменті

Системний підхід в менеджменті являє собою спосіб мислення по відношенню до управління і організації. Його не можна плутати з набором різних принципів дії для управлінського апарату. Вперше застосування цього інструменту управління відзначено в кінці...

підприємницька діяльність. її сутність та основні функції

підприємницька діяльність. її сутність та основні функції

Підприємницька діяльність громадянина – це здійснювана на свій страх і ризик самостійна діяльність, метою якої є систематичне отримання прибутку за рахунок продажу робіт, товарів, послуг, використання майна. При цьому громадянин, який здійснює ...

·         Організація (организовывание) – функція управління, що займається розробкою структури управління, а також розподілом повноважень і відповідальності.

·         Мотивація – функція управління, сутність якої полягає в спонуканні людини до діяльності, яка має певну цільову спрямованість.

·         Контроль – функція управління, що забезпечує досягнення організацією своїх цілей.

Функції управління в менеджменті здійснюються за допомогою процесу – діяльності, що вимагає певної витрат часу і ресурсів. Завдяки такому процесного підходу в менеджменті вдалося розглянути взаємозалежність і взаємозв'язок функції управління. Процес менеджменту являє собою послідовність виконання функцій, а якщо точніше, то послідовність початкових дій по виконанню функцій. Сполучними процесами в управлінні є процес прийняття рішення та процес комунікацій. Останнім часом сюди відносять і процес целепологания, адже для початку будь-якої діяльності потрібно спочатку встановити цілі функціонування.

Під процесом комунікації мається на увазі обмін інформацією між певною кількістю людей. За рахунок комунікацій керівники можуть отримати інформацію, яка потрібна для прийняття рішення, і розповісти про прийнятих рішеннях працівникам підприємства. Коли комунікації погано організовані, рішення нерідко бувають помилковими. Якщо говорити про процес вирішенні – то це вибір альтернативи.

Функції управління в менеджменті призводять менеджерів до прийняття різноманітних рішень. Так, при плануванні потрібно поставити мету, визначити необхідні ресурси, вибрати способи досягнення завдань і цілей. При організації потрібно опрацювати структуру виробництва і управління, а також провести організацію праці спеціалістів і робітників. Процес мотивації передбачає встановлення і аналіз потреб, визначення стимулюючих вплив і т. п. Функцій контролю передбачає прийняття рішень щодо застосування технічних засобів зв'язку, узгодження діяльності структурних ланок і т. д.

таким чином, функції управління в менеджменті повинні сприяти пристосуванню організаційної структури підприємства до поставлених завдань по здійсненню діяльності, а також підбору  співробітників для конкретної роботи, визначенням прав на використання ресурсів організації.

 

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Конкурентоспроможність товару

Конкурентоспроможність товару

 У сучасному світі стійке положення на ринку послуг і товарів будь-якого підприємства залежить від рівня її конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність товару – це рівень його технічних, економічних і експлуатаційних...

Поняття ризиків, класифікація ризиків та управління

Поняття ризиків, класифікація ризиків та управління

В сучасних ринкових умовах завжди виникає необхідність оцінити можливі ризики для ефективного управління людськими, матеріальними ресурсами, для зниження втрат від них і компенсації їх негативних наслідків. В поняття ризику входит...

Оборотні Кошти Підприємства

Оборотні Кошти Підприємства

Оборотні кошти підприємства – це ті грошові ресурси, що авансуються в оборотні фонди (сфера виробництва), а також фонди обігу (сфера обігу). У свою чергу оборотні фонди складаються з виробничих запасів, незавершеного виробни...