Виконавчу владу в Російській Федерації здійснює який орган? Структура виконавчої влади РФ. Уряд РФ

Дата:

2018-08-01 07:10:17

Перегляди:

218

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Table of contents:

Після розпаду СРСР на початку дев'яностих років минулого століття утворилася незалежна держава – Російська Федерація. З'явився новий прапор, гімн і, найголовніше, нова Конституція. У статті 10-й Основного закону, який був прийнятий на референдумі в 1993 році, державна влада була розділена на три гілки.

виконавчу владу в рф здійснює

Відмінності від колишньої системи

В Радянському Союзі застосовувався термін «державне управління», воно мало чітку структуру та ієрархію. Змінилося те, що тепер виконавчу владу в Російській Федерації здійснює система, яка незалежна від законодавчої і судової. Причому це чітко прописано в Конституції РФ.

Здійснення влади

По Конституції, виконавчу владу в Російській Федерації здійснює дворівнева система. На вищому рівні це федеральні суб'єкти, а на місцях - регіональні суб'єкти. Утворена єдина ієрархічна структура.

Але незалежність - не означає відірваність, ізоляція однієї від іншої. Всі види держ. влади тісно взаємодіють один з одним. Лише в теорії французьких просвітителів ідеальна для демократії така ізоляція, навіть, можливо, протистояння в інтересах всього суспільства. На практиці це утопія. Такий стан справ призводить до політичного тупика, колапсу всієї політичної системи.

структура виконавчої влади рф

Суб'єкти

Виконавчу владу в Російській Федерації здійснює єдина система через функціонування спеціальних суб'єктів, наділених відповідною компетенцією. В якості таких виступають органи виконавчої влади Російської Федерації. Основний закон організує всю владу в країні за принципом федералізму. Відмінність федерації від унітарної держави - в тому, що є дворівнева система виконавчої влади в РФ з місцевими регіональними законами. Уряд - це вищий орган виконавчої влади РФ, якому підпорядковуються виконавчі суб'єкти на місцях.

Більше:

Атестація працівників на відповідність посаді: цілі, порядок проведення, результат

Атестація працівників на відповідність посаді: цілі, порядок проведення, результат

Роботодавці сприймають порядок атестації працівників як формальність. Нормативних документів, призначених для комерційних організацій, не випускалося. Атестація потрібно тільки для співробітників організацій, визначених у законах сфер діяльності, зак...

Реєстрація ТЗ: порядок, зразок заяви, свідоцтво

Реєстрація ТЗ: порядок, зразок заяви, свідоцтво

Кожна людина, що купив автомобіль, повинен зайнятися його постановкою на облік в ГИБДД. Це необхідно при придбанні нової чи потриманої машини, а також не має значення, чи є продавець фізичним чи юридичною особою. Реєстрація ТЗ здійснюється в ГИБДД, п...

Як переоформити автомобіль: покрокова інструкція

Як переоформити автомобіль: покрокова інструкція

Як переоформити автомобіль? Зробити це не становить праці. Особливо якщо правильно себе вести. Основна проблема полягає в тому, що переоформлення може здійснюватися по-різному. Наприклад, з урахуванням способу передачі майна іншому господареві. Це вк...

вищий орган виконавчої влади рф

Відміну виконавчої влади та адміністративної

Виконавча і адміністративна влада - це не одне і те ж. Остання служить лише позасудової заходом примусу. Адміністративна влада - лише один з інструментів досягнення цілей виконавчої влади, і вона не обмежується лише позасудовим примусом.

Юридично більшість розпоряджень на всіх рівнях здійснюється у позасудовому порядку. Це стосується не тільки виконавчої, а й законодавчої влади. Але неправомірно стверджувати, що вони реалізують адміністративну владу.

уряд російської федерації

Важелі впливу

Як же виконуються директиви і розпорядження? Для цього в підпорядкування передані найбільш впливові служби і організації. Це фінансові органи внутрішніх справ, армія, служби безпеки, виправно-трудові організації і т. д.

Необхідно зауважити, що державне управління як поняття не відображено в Конституції РФ. Помилково вважати, що це і є виконавча влада. Управління державою набагато ширше, і включає в себе як виконавчу владу, так і інші інститути влади.

федеральна виконавча влада рф

Функції виконавчої влади

Виділяють наступні її функції:

• Напрям політики програм общефедерального значення. Прикладами можуть бути приватизація, націоналізація, розробка єдиної енергетичної системи і т. д.

Правильне регулювання та забезпечення правового порядку в економічній сфері суспільства. Прикладами є діяльність антимонопольної служби, охорона приватної власності, підтримка підприємств або який-небудь галузі виробництва і т. д.

Ефективне управління підприємств державного сектора. Помилково вважати, що все в нашій країні приватизовано. Існує безліч державних корпорацій, державно-приватне партнерство.

Контроль і нагляд за роботою різних сфер діяльності суспільства. Прикладами може служити контроль за діяльністю Рособрнадзора у сфері освіти, Росмеднадзора у сфері медицини, Росспоживнагляду в сфері харчування та захисту споживачів і т. д.

уряд рф виконавча влада

Ознаки

Перший ознака – субординація, коли нижча влада підкоряється вищій. Уряд Російської Федерації - вищий орган виконавчої влади РФ, головний заклад у цій системі.

Другий ознака – організація. Існує ціла система для реалізації законів на всіх рівнях держави.

Третій ознака – повсюдність. Скрізь, де є людські колективи, так чи інакше присутній виконавча влада.

Четвертий ознака – величезні ресурси. Виконавчу владу в Російській Федерації здійснює ціла система з широкими можливостями: правові, економічні, інформаційні, силові, технічні служби. Всі вони підпорядковані єдиного управлінського центру для підтримки всієї повноти виконавчої влади.

П'ятий ознака – силове позасудовевплив. Для цього існує безліч служб примусового характеру: армія, поліція, органи державної безпеки, національна гвардія і т. д.

Шостий ознака – контроль над виконавчою владою. Це обов'язкова умова правової держави. Незважаючи на розподіл влади, для ефективного виконання всіх законів необхідний широкий контроль, який можуть здійснювати парламент, рахункова палата, прокуратура. Широкі повноваження щодо контролю має інститут президентства в Російській Федерації. Велике значення мають демократичні інститути - вільні ЗМІ, громадянське суспільство, ініціативні групи контролю і т. д.

виконавчі органи державної властірф

Система і структура виконавчої влади РФ

Найбільше утруднення викликає ієрархія. Виконавчу владу здійснює система органів виконавчої влади, що є частиною загальної структури державної влади. Вони створені самою державою з метою втілення в життя всіх законів і нормативно-правових актів, прийнятих відповідними компетентними суб'єктами.

Органи виконавчої влади РФ входять в єдину управлінську систему. Проте їх перелік не визначено в Конституції РФ.

Класифікація

Від ролі, масштабу діяльності, компетенції, способу утворення розрізняють:

1. Росія - федеративна держава. Звідси існує як федеральна виконавча влада РФ, так і регіональна. Президент і його адміністрація формально не входять у цю структуру, але активно її контролюють. Глава держави - гарант конституційних норм, а також прав і свобод громадян, отже, він зобов'язаний стежити і коригувати роботу всіх органів влади. Але юридично президент не входить в цю структуру. Вищим органом виконавчої влади РФ є уряд на чолі з головою.

2. В залежності від компетенції виділяють органи загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції. До перших можна віднести регіональні уряду і адміністрації країв і областей. В якості прикладу органів галузевої компетенції можна навести міністерство сільського господарства, міністерство з надзвичайних ситуацій і т. д. До міжгалузевих відноситься служба зайнятості населення, органи статистики.

3. Залежно від порядку вирішення питань структура виконавчої влади РФ підрозділяється на колегіальні органи і єдиноначальні. Перші обговорюють найбільш важливі питання (уряд Російської Федерації як вищий орган державної влади РФ, уряду регіонів, комітетські зборів тощо). Єдиноначальні органи - це зазвичай ті, які працюють у штатному режимі для усунення бюрократичної тяганини.

Роль Глави держави у функціонуванні виконавчої влади

Формально, як вже зазначалося вище, президент РФ не є частиною системи виконавчої влади. Він стоїть «над усіма гілками», а його влада утворює четверту гілку – президентську. Звідси можливе нерозуміння того, хто саме очолює уряд РФ, виконавча влада кому саме має підкорятися. Правильна відповідь – голові, якого безпосередньо призначає глава держави.

Конституційне підпорядкування президентові РФ

Основний закон містить низку статей, що «підпорядковують» уряд президента. Зокрема, ст. 83 Основного закону. Відповідно до даної статті, президент РФ призначає голову уряду РФ. Отже, можна припустити, що якщо прем'єр-міністр підпорядковується главі держави, то всі виконавчі органи державної влади РФ також йому підпорядковуються.

Роль Державної думи у призначенні Голови

Як би там не було, але президент повинен призначити голову уряду з схвалення Державної думи. Можливо, це зроблено з метою продуктивної взаємодії між цими інститутами влади. Таким чином, юридично може здатися, що Російська Федерація - парламентська республіка. Державна дума тільки затверджує кандидатуру глави виконавчої влади, запропоновану президентом. Своїх кандидатів парламент запропонувати не може, а також не бере участь у формуванні кабінету міністрів.

Але і тут не все так однозначно. Відповідно до Конституції РФ, президент пропонує лише два рази. Якщо кандидатура відхиляється, то Державна дума розпускається. Призначаються нові вибори в нижню законодавчу палату. Також президент має право обидва рази запропонувати одного і того ж людини. Після розпуску він спокійно може затвердити неугодну Думі кандидатуру. Таким чином, видно, що більше «постраждає» законодавчий орган, а потрібний глава уряду все одно буде затверджений. Така процедура перетворює затвердження нижній законодавчої палатою голови уряду в просту формальність.

Але після цього вплив президента на виконавчу владу не обмежується. Згідно Конституції, він може звільнити голову уряду РФ. Крім того, саме президент РФ затверджує на посаду цих міністрів за пропозицією прем'єр-міністра. І, судячи з того, що в Основному законі кількість таких відхилень не встановлено, воно нескінченно.

Звісно, на практиці таке навряд чи станеться. Але в теорії юридично це цілком можливо. З цього може здатися, що глава держави фактично формує уряд і одноосібнопризначає його голову. Але це не так, хоча за Конституцією йому дозволяється головувати на засіданні уряду. А Федеральний закон «Про уряді РФ» дає йому це право і на президії.

Але, незважаючи на це, юридично головою є голова уряду. Відповідно до Конституції, до його компетенції належить визначення напрямку роботи вищого виконавчого органу, організація його роботи. Також він володіє вирішальним голосом. Голові безпосередньо підпорядковані виконавчі органи державної влади РФ.

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що виконавча влада спрямована на практичну реалізацію розпоряджень і законів вищестоящих органів. До таких належать підзаконні акти глави держави, нормативно-правові акти законодавчої влади, Федеральні закони та інші правові документи, які регламентують її діяльність. Крім того, вона володіє потужними інструментами для їх реалізації. Їй безпосередньо підпорядковуються цілі системи економічного, інформаційного, силового та інших видів впливу. Тому вона нерозривно пов'язана з поняттям державного управління. Але не можна ставити знак рівності між ними. Незважаючи на те, що виконавча влада складає величезний пласт державної влади, останнє поняття значно ширше і включає інші владні інститути в країні, такі як інститут президентства, законодавчі суб'єкти влади та інші.

Від злагодженої системи державної влади залежить добробут, мир і стабільність у країні. Одна справа - видавати закони, але якщо громадяни бачать, що їх ніхто не виконує, що влада не справляються зі своєю роботою, настає хаос, охлократія, політична нестабільність. Це можна було спостерігати в кінці минулого століття. Після падіння авторитарного за мірками правознавства держави в нашій країні з'явилося нове - правове, демократичне. Базові декларації Конституції залишилися колишніми: права і свободи громадян, рівноправність в суді, незалежність суддів, принцип презумпції невинуватості і т. д. Але реально картина виглядала трохи інакше. У відсутність сильної і вольової влади, а саме виконавчою, все це звелося нанівець. Беззаконня, насильство, відхід від податків, тотальна корупція призвели до таких потрясінь і розрухи, від яких не постраждали навіть багато держав, що ведуть військові дії.

Російська виконавча влада на сучасному етапі свого розвитку зазнає кількісних і якісних змін. Адже вона не просто сліпо виконує закони і стежить за їх реалізацією. Ця влада бореться і з багатьма зовнішніми загрозами. Наприклад, здійснює боротьбу з тероризмом і екстремізмом як всередині країни, так і за її межами, техногенними катастрофами, лісовими пожежами. В їх підпорядкуванні для цієї мети служать такі федеральні служби, як міністерство з надзвичайних ситуацій, служби державної безпеки, нещодавно створена національна гвардія. Звичайно, деякі служби особисто підпорядковані главі держави, але вони виконують ті ж цілі і всі разом стежать за спокоєм і конституційним порядком у країні.


Article in other languages:

AR: https://tostpost.com/ar/the-law/3021-the-executive-power-in-the-russian-federation-by-which-authority-the-s.html

BE: https://tostpost.com/be/zakon/5339-vykana-chuyu-ladu-ras-yskay-federacy-azhyccya-lyae-yak-organ-struktura.html

DE: https://tostpost.com/de/das-gesetz/5337-die-exekutive-in-der-russischen-f-deration-verwirklicht-welche-beh-rde.html

En: https://tostpost.com/the-law/2364-the-executive-power-in-the-russian-federation-by-which-authority-the-s.html

ES: https://tostpost.com/es/la-ley/5343-el-poder-ejecutivo-en-la-federaci-n-de-rusia-realiza-a-qu-rgano-la-est.html

HI: https://tostpost.com/hi/the-law/3022-the-executive-power-in-the-russian-federation-by-which-authority-the-s.html

JA: https://tostpost.com/ja/the-law/3021-the-executive-power-in-the-russian-federation-by-which-authority-the-s.html

KK: https://tostpost.com/kk/za/5341-at-arushy-bil-kt-resey-federaciyasyny-anday-organ-zh-zege-asyrady-ryly.html

PL: https://tostpost.com/pl/prawo/5344-w-adz-wykonawcz-w-federacji-rosyjskiej-sprawuje-adnej-w-adzy-struktura.html

PT: https://tostpost.com/pt/a-lei/5340-o-poder-executivo-na-federa-o-russa-pelo-qual-rg-o-a-estrutura-do-pode.html

TR: https://tostpost.com/tr/hukuk/5345-y-r-tme-g-c-rusya-federasyonu-icra-organ-yap-s-y-r-tme-organ-rusya-fed.html


Alin Trodden - автор статті, редактор
"Привіт, Я Алін Тродден. Я пишу тексти, читаю книги і шукаю враження. І я непогано вмію розповідати вам про це. Я завжди радий брати участь у цікавих проектах."

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Пустовалов Олександр Сергійович (Саша-Солдат) - кілер Оріхівської ОЗУ

Пустовалов Олександр Сергійович (Саша-Солдат) - кілер Оріхівської ОЗУ

Цей чоловік, органічно влився в ряди однієї з наймогутніших злочинних угруповань російської столиці, зарекомендував себе як справжній професіонал свого ремесла. Разом з тим кар'єра у цього скромного хлопця могла скластися в діамет...

З чого починати оформлення інвалідності, які документи підготувати?

З чого починати оформлення інвалідності, які документи підготувати?

Багато цікавляться, з чого починати оформлення інвалідності. Насправді при правильній підготовці вирішити поставлене завдання не так вже й важко. Досить заздалегідь знати, як діяти. Оформлення інвалідності може бути різним. Наприк...

Довідка про кадастрової вартості об'єкта нерухомості: загальні відомості і зразок

Довідка про кадастрової вартості об'єкта нерухомості: загальні відомості і зразок

При угодах з власністю в Росії потрібна довідка про кадастрової вартості об'єкта нерухомості. Даний документ відіграє важливу роль не тільки при здійсненні різного роду операцій, але і в цілому. Для власника подібна папір вкрай не...

Дозволена тонування передніх стекол автомобіля по ГОСТу?

Дозволена тонування передніх стекол автомобіля по ГОСТу?

Дозволена тонування автомобіля сьогодні? Найболючіша тема вітчизняних автомобілістів - це тонування скла. Як показали неодноразові опитування водіїв, більшість з них "за". Вони не вважають її перешкодою при управлінні транспортним...

Що таке звернення в суд?

Що таке звернення в суд?

У сучасному світі безліч людей щодня потрапляють в спірні ситуації, розв'язати які здатне лише судовий розгляд. Отже, необхідно зібрати всі необхідні документи і докази і, звичайно ж, скласти саме звернення до суду.Важливо пам'ята...

Оформлення спадщини після смерті у нотаріуса: терміни, документи, спадкоємці

Оформлення спадщини після смерті у нотаріуса: терміни, документи, спадкоємці

В РФ оформлення спадщини після смерті у нотаріуса регулюється ГК (цивільний кодекс) чи здійснюється в установленому порядку. Проте все не так просто, як може здатися на перший погляд. Спадкування майна – процес досить деліка...